คีมย้ำหางปลา

คีมย้ำหางปลา

รุ่น
(Model)
Application
 Range(mm2)
Weight
 Kg.
Length  
 mm.
ราคา
(฿)
DT-388.0 - 38.2.8 kg550
DT-10022 - 1004.7 kg.690