โคมไฟอุโมงค์ทางลอด

LP-103 โคมไฟอุโมงค์และทางลอด

รุ่น
(Model)
รายละเอียด ขั้ว
(Base)
ราคาชุด
 (฿)
LP-78Bโคมเปล่าG13
LP-78B/FL2X36Wฟลูออเรสเซนต์ 36WG13

LP-78A โคมไฟอุโมงค์และทางลอด

รุ่น
(Model)
รายละเอียด ขั้ว
(Base)
ราคาชุด
(฿)
LP-78Aโคมเปล่าE40
LP-78A/MH150เมทัลฮาไลด์ 150 WE40
LP-78A/MH250เมทัลฮาไลด์ 250 WE40
LP-78A/MH400เมทัลฮาไลด์ 400 WE40
LP-78A/SD150โซเดียม 150 WE40
LP-78A/SD250โซเดียม 250 WE40
LP-78A/SD400โซเดียม 400 WE40

LP-78C โคมไฟอุโมงค์และทางลอด

รุ่น
(Model)
รายละเอียด ขั้ว
(Base)
ราคาชุด
(฿)
LP-78Cโคมเปล่าE40
LP-78C/MH150เมทัลฮาไลด์ 150 WE40
LP-78C/MH250เมทัลฮาไลด์ 250 WE40
LP-78C/MH400เมทัลฮาไลด์ 400 WE40
LP-78C/SD150โซเดียม 150 WE40
LP-78C/SD250โซเดียม 250 WE40
LP-78C/SD400โซเดียม 400 WE40