นาฬิกาตั้งเวลา 24 ชม.

นาฬิกาตั้งเวลาแบบ 24 ชม.

รุ่น
(Model)
ช่วงการ
ตั้งเวลาเปิด-ปิด
Rated
Voltage
ชนิดและคุณสมบัติ
หน้าสัมผัส
ของเอ้าท์พุท
ราคา
(฿)

นาฬิกาตั้งเวลาแบบดิจิตอล 24 ชม. 7วัน

รุ่น
(Model)
ช่วงการ
ตั้งเวลาเปิด-ปิด
Rated
Voltage
ชนิดและคุณสมบัติ
หน้าสัมผัส
ของเอ้าท์พุท
ราคา
(฿)