หม้อแปลงไฟฟ้าปรับแรงดัน

AC. Variable Voltage Transformer Single Phase 50Hz 60Hz

รุ่น
(Model)
Capacity
KVA
Input
Voltage
Output Dimention Cm
D x W x H
ราคา
(฿)
Voltage Max Current
SD-20.5220 V0-250 V2A14 X 13 X 13
SD-41220 V0-250 V4 A20 X 18 X 18
SD-82220 V0-250 V8 A20 X 18 X 20
SD-123220 V0-250 V12 A22 X 20 X 20
SD-164220 V0-250 V16 A31 X 24 X 24
SD-205220 V0-250 V20 A31 X 24 X 24
SD-287220 V0-250 V28 A31 X 24 X 41
SD-4010220 V0-250 V40 A31 X 24 X 41

AC. Variable Voltage Transformer Three Phase 50Hz 60Hz

รุ่น
(Model)
Capacity
KVA
Input
Voltage
Output Dimention Cm
D x W x H
ราคา
(฿)
Voltage Max Current
KS-21.5380 V0-430 V 2A17 X 13 X 34
KS-43380 V0-430 V 4A27 X 17 X 42
KS-86380 V0-430 V 8A26 X 21 X 46
KS-129380 V0-430 V12A28 X 21 X 48
KS-1612380 V0-430 V16A32 X 24 X 57
KS-2015380 V0-430 V20A32 X 24 X 57
KS-2720380 V0-430 V27A32 X 24 X 57
KS-4030380 V0-430 V40A33 X 24 X 150