ล่อฟ้าแรงต่ำ 0.5 kV

ล่อฟ้าแรงต่ำ 0.5 kV

รุ่น
(Model)
Rated
Voltage
(kV rms)
MCOV
(kV rms)
Nominal
Dischage
Current (kA)
8/20µs
Lightning
Current (kV crest)
D.C 1Ma
Voltage(kV)
2Ms
Rectangular
Current Impulse
Withstand (A)
Leakage
Current
µA
ราคา
(฿)
BR0.5W0.50.422.52.61.27510