Download

Catalogue

Catalogue

Fuse & Timer


อุปกรณ์ป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร คุณภาพสูงขึ้น ความปลอดภัยยิ่งมากขึ้น
สินค้าที่น่าสนใจ เช่น

  • ไทม์เมอร์, ดิจิตอลไทม์สวิทช์
  • เพาเวอร์รีเลย์
  • มอเตอร์ไซเรน
  • สวิทช์เท้าเหยียบ, สวิทช์รอก
  • ฟิวส์ใบมีด, ฐานฟิวส์ใบมีด, ด้ามดึงฟิวส์
  • ฐานฟิวส์ - ลูกฟิวส์, ล่อฟ้าแรงต่ำ
  • ฟิวส์กระบอก, ตลับใส่ฟิวส์
  • ฟิวส์กระบอก