Download

Catalogue

Catalogue

Safety & Electrical Tool


อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ และเครืองมือ คุณภาพมาตรฐานสากล มั่นใจ ปลอดภัยในการทำงาน
พบสินค้าในเล่มประกอบด้วย

  • เข็มขัดปีนเสา ,เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว
  • เชือกนิรภัย, รอกนิรภัยผ่อนแรง
  • หัวดัดท่อ, น้ำยาร้อยสาย, น้ำยาทาหัวสาย    
  • ดอกเจาะเหล็ก, แสตนเลส
  • ฟิชเทป - ฟิชเทป POM(SAMROCK), คีมย้ำหางปลา(DST Brand)
  • คีมตัด - ปอก สายไฟ, คีมตัดสายไฟ,คีมยำหางปลา
  • คีมยำไฮดรอลิก, คีมตัดไฮดรอลิก
  • เครื่องเจาะ - ตัด, ดัดไฮดรอลิก
  • เครื่องมือเจาะรู - นอคเอาท
  • เครื่องดัดทอคอนดูดไฮดรอลิก