ฟิวส์กระบอก

CLASS gl-gG Time-Delay 500VAC

รุ่น
(Model)
Rated
Voltage
Rated
Current
Size
(mm)
บรรจุ
กล่องละ
ราคา(฿)
/ เส้น
GL10500V1A 2A 4A 6A 10A10x3810
GL10500V16A 20A10x3810
GL10500V25A 32A10x3810
GL14500V10A 16A 20A 25A14x5110
GL14500V32A 40A 50A 63A14x5110
GL22500V20A 25A 32A 40A 50A22x5810
GL22500V63A 80A 100A22x5810

CLASS Rk5 ONE-TIME 10KA I.R. 250VAC 600VAC

รุ่น
(Model)
Rated
Current
Type บรรจุ
กล่องละ
ราคา
(฿)
BG-1010AFerrule10
BG-1515AFerrule10
BG-2020AFerrule10
BG-3030AFerrule10
BG-4040AFerrule10
BG-5050AFerrule10
BG-6060AFerrule10
BG-100100AKnife-Blade5
BG-150150AKnife-Blade3
BG-200200AKnife-Blade3
BGS-1515AFerrule10
BGS-2020AFerrule10
BGS-3030AFerrule10
BGS-4040AFerrule10
BGS-5050AFerrule10
BGS-6060AFerrule10
BGS-100100AKnife-Blade3
BGS-200200AKnife-Blade3
BGS-400400AKnife-Blade3
BGS-500500AKnife-Blade2
BGS-600600AKnife-Blade2