หางปลาเสียบแบบ(ตัวผู้-ตัวเมีย) (กลม-แบน)

หางปลาเสียบแบนตัวผู้-ตัวเมีย (Vinyl-Insulated Piggy Back Disconnects)

รุ่น
(Model)
Wire Range บรรจุ/
กล่อง
ราคา(฿)
/ ตัว
mm2 AWG
MF 1.250.25-1.6518-16-
MF 21.04-2.6316-14 -
MF 5.52.63-6.6412-10 -

หางปลาเสียบตัวเมียแบนหุ้มเต็ม (Fully Insulated Female Connectors)

รุ่น
(Model)
Wire Range บรรจุ/
กล่อง
ราคา(฿)
/ ตัว
mm2 AWG
RF 250F0.25-1.6522-16-
BF 250F1.04-2.6316-14 -
YF 250F2.63-6.6412-10 -

หางปลาเสียบตัวเมียแบน (Vinyl-Insulated Female Disconnects)

รุ่น
(Model)
Wire Range บรรจุ/
กล่อง
ราคา(฿)
/ ตัว
mm2 AWG
RF 2500.25-1.6522-16 -
BF 2501.04-2.6316-14 -
YF 2502.63-6.6412-10 -

หางปลาเสียบตัวผู้แบน (Vinyl-Insulated Male Disconnects)

รุ่น
(Model)
Wire Range บรรจุ/
กล่อง
ราคา(฿)
/ ตัว
mm2 AWG
RM 2500.25-1.6522-16-
BM 2501.04-2.6316-14-
YM 2502.63-6.6412-10 -

หางปลาเสียบตัวเมียกลม (Fully Vinyl-Insulated Receptacle Disconnects)

รุ่น
(Model)
Wire Range บรรจุ/
กล่อง
ราคา(฿)
/ ตัว
mm2 AWG
F 1.25-4B0.25-1.6522-16-
F 2-4B1.04-2.6316-14-
F 5.5-4B2.63-6.6412-10-

หางปลาเสียบตัวผู้กลม (Vinyl-Insulated Bullet Disconnects)

รุ่น
(Model)
Wire Range บรรจุ/
กล่อง
ราคา(฿)
/ ตัว
mm2 AWG
F 1.25-4A0.25-1.6522-16-
F 2-4A1.04-2.6316-14-
F 5.5-4A2.63-6.6412-10-