บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์

บาลาสต์อิเลคทรอนิคสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์

รุ่น
(Model)
กำลังไฟฟ้า
Watt
กระแสไฟฟ้า
Current
แรงดันไฟฟ้า
Volt
เพาเวอร์
เฟ็คเตอร
ราคา
(฿)
NA-20-A18/20W0.137 A220-240V0.95
NA-40-A36/40W0.260 A220-240V0.95