หลอดอินฟราเรด

หลอดอินฟราเรด

รุ่น
(Model)
Rated
Voltage
ขั้ว
(Base)
Luminous
flux (lm)
บรรจุ
กล่องละ
ราคา
ดวงละ
(฿)
500 W220 VE-4030020

หลอดไฟฟ้าชนิดใส (GLS Standard Lamps)

รุ่น
(Model)
Rated
Voltage
ขั้ว
(Base)
บรรจุ
กล่องละ
ราคา
ดวงละ
(฿)
500 W220 VE-4020

หลอดใต้น้ำ (Under Water Lamp)

รุ่น
(Model)
Rated
Voltage
ขั้ว
(Base)
Luminous
flux (lm)
บรรจุ
กล่องละ
ราคา
ดวงละ
(฿)
1000 W220 VE-40614020
1500 W220 VE-40614020
2000 W220 VE-40614020
3000 W220 VE-40614020