หลอดฆ่าเชื้อ

UV GERMICIDE LAMPS (หลอดฆ่าเชื้อ)

รุ่น
(Model)
ขนาด
Watts
Dimension ขั้ว
(Base)
UV Ray Output
uw/cm2
อายุใช้งานเฉลี่ย
Rated Avg.Life
(ชม.)
บรรจุ
กล่องละ
บรรจุ
ลังละ
ราคา
หลอดละ
(฿)
Ø
(mm.)
ความยาว
mm.
G4 T54W15.5134.50G534300010100
G6 T56W15.5210.50G548300010100
G8 T58W15.5287G564300010100
G10 T810W25.5330G1360300010100
G15 T815W25.5436G1364300025-
G18 T818W25.5588.7G1364300025-
G30 T830W25.5893G13106300025-
G36 T836W25.51198G13113300025-