พาเนลมิเตอร์ดิจิตอล (Qubix)

บาร์กราฟมิเตอร์ (Bargraph Digital Voltmeter)

รุ่น
(Model)
Connection Measuring
Range
ราคา
(฿)

ดิจิตอลแอมมิเตอร์ (Digital Ampmeter)

รุ่น
(Model)
Connection Measuring
Range
ราคา
(฿)

ดิจิตอลโวลท์มิเตอร์ (Digital Voltmeter)

รุ่น
(Model)
Connection Measuring
Range
ราคา
(฿)

ดิจิตอลมิเตอร์วัดความถี่ (Digital Frequency Meter)

รุ่น
(Model)
Connection Measuring
Range
ราคา
(฿)

ดิจิตอลเพาเวอร์แฟคเตอร์มิเตอร์ (Digital Power Factor Meter)

รุ่น
(Model)
Input
Voltage
Input
Current
Active Measuring
Range
ราคา
(฿)

ดิจิตอลกิโลวัตต์มิเตอร์ 3P 4W (Digital Active Power Meter)

รุ่น
(Model)
Connection Measuring
Range
ราคา
(฿)

3 เซ็ตดิจิตอลมิเตอร์ (V-A-HZ)

รุ่น
(Model)
Connection Measuring
Range
ราคา
(฿)

ดิจิตอลพาเนลมิเตอร์ DP3-96A (3 Display)

รุ่น
(Model)
Connection Measuring
Range
ราคา
(฿)

ดิจิตอลพาเนลมิเตอร์ DP3-96V (3 Display)

รุ่น
(Model)
Connection Measuring
Range
ราคา
(฿)