พาเนลมิเตอร์ (QUBIX)

-

แอมป์มิเตอร์ ต่อตรง (Amp Meter Direct) QUBIX

รุ่น
(Model)
Connection Measuring
Range
ราคา
(฿)
SD-50A 5ADirect Connection (ต่อตรง)5A
SD-50A 10ADirect Connection (ต่อตรง)10A
SD-50A 15ADirect Connection (ต่อตรง)15A
SD-50A 20ADirect Connection (ต่อตรง)20A
SD-50A 30ADirect Connection (ต่อตรง)30A
SD-50A 40ADirect Connection (ต่อตรง)40A
SD-50A 50ADirect Connection (ต่อตรง)50A
SD-50A 60ADirect Connection (ต่อตรง)60A
SD-60A 5ADirect Connection (ต่อตรง)5A
SD-60A 10ADirect Connection (ต่อตรง)10A
SD-60A 15ADirect Connection (ต่อตรง)15A
SD-60A 20ADirect Connection (ต่อตรง)20A
SD-60A 30ADirect Connection (ต่อตรง)30A
SD-60A 40ADirect Connection (ต่อตรง)40A
SD-60A 50ADirect Connection (ต่อตรง)50A
SD-60A 60ADirect Connection (ต่อตรง)60A
SD-80A 5ADirect Connection (ต่อตรง)5A
SD-80A 10ADirect Connection (ต่อตรง)10A
SD-80A 15ADirect Connection (ต่อตรง)15A
SD-80A 20ADirect Connection (ต่อตรง)20A
SD-80A 30ADirect Connection (ต่อตรง)30A
SD-80A 40ADirect Connection (ต่อตรง)40A
SD-80A 50ADirect Connection (ต่อตรง) 50A
SD-80A 60ADirect Connection (ต่อตรง)60A

โวลต์มิเตอร์ (Volt Meter) QUBIX

รุ่น
(Model)
Connection Measuring Range ราคา
(฿)
SD-50V 500VLine/Neutral Line/Line500V
SD-60V 500VLine/Neutral Line/Line500V
SD-60V 300VLine/Neutral Line/Line300V
SD-50V 300VLine/Neutral Line/Line300V
SD-80V 300VLine/Neutral Line/Line300V
SD-80V 500VLine/Neutral Line/Line500V

มิเตอร์วัดความถี่ (Frequency Meter) QUBIX

รุ่น
(Model)
Measuring
Range
Input
Voltage
ราคา
(฿)
SD-80FP 45...55 Hz45...55 Hz220V
SD-80FP 45…65 Hz45...65 Hz220V

แอมป์มิเตอร์แบบอนาล็อก ต่อตรง (Amp Meter Direct) QUBIX

รุ่น
(Model)
Connection Measuring
Range
ราคา
(฿)
SD-96A 5ADirect Connect (ต่อตรง)5A
SD-96A 10ADirect Connect (ต่อตรง)10A
SD-96A 15ADirect Connect (ต่อตรง)15A
SD-96A 20ADirect Connect (ต่อตรง)20A
SD-96A 30ADirect Connect (ต่อตรง)30A
SD-96A 50ADirect Connect (ต่อตรง)50A
SD-96A 60ADirect Connect (ต่อตรง)60A
SD-96A 100ADirect Connect (ต่อตรง)100A

กิโลวัตต์มิเตอร์แบบอนาล็อก (Active Power Meter) QUBIX

รุ่น
(Model)
Measuring Range ราคา
(฿)
SD-96KW 3KW0-3KW (CT5/5A)
SD-96KW 6KW0-6KW (CT10/5A)
SD-96KW 10KW0-10KW (CT15/5A)
SD-96KW 15KW0-15KW (CT20/5A)
SD-96KW 20KW0-20KW (CT30/5A)
SD-96KW 25KW0-25KW (CT40/5A)
SD-96KW 30KW0-30KW (CT50/5A)
SD-96KW 40KW0-40KW (CT60/5A)
SD-96KW 50KW0-50KW (CT80/5A)
SD-96KW 60KW0-60KW (CT100/5A)
SD-96KW 100KW0-100KW (CT150/5A)
SD-96KW 150KW0-150KW (CT200/5A)
SD-96KW 160KW0-160KW (CT250/5A)
SD-96KW 200KW0-200KW (CT300/5A)
SD-96KW 250KW0-250KW (CT400/5A)
SD-96KW 300KW0-300KW (CT500/5A)
SD-96KW 400KW0-400KW (CT600/5A)
SD-96KW 500KW0-500KW (CT800/5A)
SD-96KW 600KW0-600KW (CT1000/5A)
SD-96KW 800KW0-800KW (CT1200/5A)
SD-96KW 1MW0-1MW (CT1500/5A)
SD-96KW 1.2MW0-1.2MW (CT1600/5A)
SD-96KW 1.5MW0-1.5MW (CT2000/5A)
SD-96KW 1.6MW0-1.6MW (CT2500/5A)
SD-96KW 2MW0-2MW (CT3000/5A)
SD-96KW 2.5MW0-2.5MW (CT4000/5A)
SD-96KW 3MW0-3MW (CT5000/5A)

โวลต์มิเตอร์แบบอนาล็อก (Volt Meter) QUBIX

รุ่น
(Model)
Connection Measuring
Range
ราคา
(฿)
SD-96V 300VLine/Neutral Line/Line300V
SD-96V 500VLine/Neutral Line/Line500V

มิเตอร์วัดความถี่แบบอนาล็อก (Frequency Meter) QUBIX

รุ่น
(Model)
Type Accuracy
Class
Connection
Input Voltage
Measuring
Range
ราคา
(฿)
SD-96FP 45...55 Hzแบบเข็ม1.5220V 380V45...55 Hz
SD-96FP 45…65 Hzแบบเข็ม1.5220V 380V45...65 Hz
SD-96FR 45...55 Hzแบบสั่น1.5220V 380V45...55 Hz

เพาเวอร์ แฟคเตอร์แบบอนาล็อก (Power Factor Meter) QUBIX

รุ่น
(Model)
Input
Voltage
Accuracy
Class
Active Input
Current
Measuring
Range
ราคา
(฿)
SD-96P 220V1P2.5220VCap 0.5...1...0.5 IND
SD-96P 380V3P2.5380VCap 0.5...1...0.5 IND