พาเนลมิเตอร์ (QUBIX)

-

แอมป์มิเตอร์ ต่อตรง (Amp Meter Direct) QUBIX

รุ่น
(Model)
Connection Measuring
Range
ราคา
(฿)
SD-50A 5ADirect Connection (ต่อตรง)5A
SD-50A 10ADirect Connection (ต่อตรง)10A
SD-50A 15ADirect Connection (ต่อตรง)15A
SD-50A 20ADirect Connection (ต่อตรง)20A
SD-50A 30ADirect Connection (ต่อตรง)30A
SD-50A 40ADirect Connection (ต่อตรง)40A
SD-50A 50ADirect Connection (ต่อตรง)50A
SD-50A 60ADirect Connection (ต่อตรง)60A
SD-60A 5ADirect Connection (ต่อตรง)5A
SD-60A 10ADirect Connection (ต่อตรง)10A
SD-60A 15ADirect Connection (ต่อตรง)15A
SD-60A 20ADirect Connection (ต่อตรง)20A
SD-60A 30ADirect Connection (ต่อตรง)30A
SD-60A 40ADirect Connection (ต่อตรง)40A
SD-60A 50ADirect Connection (ต่อตรง)50A
SD-60A 60ADirect Connection (ต่อตรง)60A
SD-80A 5ADirect Connection (ต่อตรง)5A
SD-80A 10ADirect Connection (ต่อตรง)10A
SD-80A 15ADirect Connection (ต่อตรง)15A
SD-80A 20ADirect Connection (ต่อตรง)20A
SD-80A 30ADirect Connection (ต่อตรง)30A
SD-80A 40ADirect Connection (ต่อตรง)40A
SD-80A 50ADirect Connection (ต่อตรง) 50A
SD-80A 60ADirect Connection (ต่อตรง)60A

โวลต์มิเตอร์ (Volt Meter) QUBIX

รุ่น
(Model)
Connection Measuring Range ราคา
(฿)
SD-50V (500V)Line/Neutral Line/Line500V
SD-60V (500V)Line/Neutral Line/Line500V
SD-60V (300V)Line/Neutral Line/Line300V
SD-50V (300V)Line/Neutral Line/Line300V
SD-80V (300V)Line/Neutral Line/Line300V
SD-80V (500V)Line/Neutral Line/Line500V

มิเตอร์วัดความถี่ (Frequency Meter) QUBIX

รุ่น
(Model)
Measuring
Range
Input
Voltage
ราคา
(฿)

แอมป์มิเตอร์แบบอนาล็อก ต่อตรง (Amp Meter Direct) QUBIX

รุ่น
(Model)
Connection Measuring
Range
ราคา
(฿)

กิโลวัตต์มิเตอร์แบบอนาล็อก (Active Power Meter) QUBIX

รุ่น
(Model)
Measuring Range ราคา
(฿)

โวลต์มิเตอร์แบบอนาล็อก (Volt Meter) QUBIX

รุ่น
(Model)
Connection Measuring
Range
ราคา
(฿)

มิเตอร์วัดความถี่แบบอนาล็อก (Frequency Meter) QUBIX

รุ่น
(Model)
Type Accuracy
Class
Connection
Input Voltage
Measuring
Range
ราคา
(฿)

เพาเวอร์ แฟคเตอร์แบบอนาล็อก (Power Factor Meter) QUBIX

รุ่น
(Model)
Input
Voltage
Accuracy
Class
Active Input
Current
Measuring
Range
ราคา
(฿)