มัลติฟังก์ชั่น ดิจิตอลมิเตอร์

-

มัลติฟังก์ชั่นดิจิตอลมิเตอร์ (digital combined meter) SMD292Z-9X Series

รุุ่น
(Model)
Connection Measuring
Range
ราคา
(฿)

มัลติฟังก์ชั่น์ดิจิตอลมิเตอร์ (Network Power Instrument) SMD292E Series

รุุ่น
(Model)
RS485
communication
2-chanel electric
energy pluse output
4-chanel switching
value input
ราคา
(฿)