สวิทช์เปิด-ปิดกันน้ำ

สวิทช์เปิด-ปิดกันน้ำ (weather protected isolating switch)

รุ่น
(Model)
Pole Details ราคา
(฿)