สวิทช์สับเปลี่ยน 2 ทาง

SPL Series Rated operational voltage Ue 415V

รุ่น
(Model)
Pole Rated
Current
Rated
Motor  Power
ราคา
(฿)

SPB Series Rated operational voltage Ue 415V

รุ่น
(Model)
Pole Rated
Current
Rated
Motor  Power
ราคา
(฿)