โคมฟลัดไลท์

HQI-150 กระจายแสงมุมกว้าง (Wide Beam)

รุ่น
(Model)
ใช้กับหลอด ขั้ว
(Base)
ราคาโคม
+อุปกรณ์
+หลอดไฟ (฿)
HQI-150โคมเปล่าRx7S
HQI-150/MH70เมทัลฮาไลด์ 70 WRx7S
HQI-150/MH150เมทัลฮาไลด์ 150 WRx7S

HQI-204 กระจายแสงมุมกว้าง (Wide Beam)

รุ่น
(Model)
รายละเอียด ขั้ว
(Base)
ราคาชุด
 (฿)
HQI-204โคมเปล่าRx7S
HQI-204/MH70เมทัลฮาไลด์ 70 WRx7S
HQI-204/MH150เมทัลฮาไลด์ 150 WRx7S

LP-350 กระจายแสงมุมกว้าง (Wide Beam)

รุ่น
(Model)
รายละเอียด ขั้ว
(Base)
ราคาชุด
 (฿)
LP-350 โคมเปล่าE27/ Rx7S
LP-350/MH70เมทัลฮาไลด์ 70 W E27/ Rx7S
LP-350/MH150เมทัลฮาไลด์ 150 WE27/ Rx7S
LP-350โคมเปล่าE40
LP-350/MH250เมทัลฮาไลด์ 250 WE40
LP-350/MH400เมทัลฮาไลด์ 400 WE40
LP-350/SD250โซเดียม 250 WE40
LP-350/SD400โซเดียม 400 WE40

LP-103 กระจายแสงมุมกว้าง (Wide Beam)

รุ่น
(Model)
ใช้กับหลอด ขั้ว
(Base)
ราคาโคม
+อุปกรณ์
+หลอดไฟ (฿)
LP-103โคมเปล่าE40
LP-103/MH1000เมทัลฮาไลด์ 1000 WE40
LP-103/SD1000โซเดียม 1000 WE40

HQI-305 กระจายแสงมุมกว้าง (Wide Beam)

รุ่น
(Model)
ใช้กับหลอด ขั้ว
(Base)
ราคาชุด
 (฿)
HQI-305/MH250เมทัลฮาไลด์ 250 WE40
HQI-305/MH400เมทัลฮาไลด์ 400 WE40
HQI-305/SD250โซเดียม 250 WE40
HQI-305/SD400โซเดียม 400 WE40