JOBS

Hr Recruiting Jobs

เรามีทีมงานที่พร้อมให้บริการกว่า 60 คน มีขบวนการในการพัฒนา และแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลัก CSG Culture
C : Center or learning
S : Strengths of teamwork
G : Grow up together

Employment

เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และเพื่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติในการคัดเลือกบุคลากร
เข้าทำงานกับบริษัทฯ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ดังนี้
1. บุคลิกลักษณะ ท่าทาง กริยามารยาท การแต่งกาย ความเชื่อมั่นในตนเอง
2. การศึกษาและประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้อง มีความชำนาญในงานด้านที่สมัครพอสมควร เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
3. สติปัญญา เชาว์ หรือไหวพริบ กล้าแสดงความคิดเห็น
4. ความสามารถพิเศษ การสื่อสารภาษาต่างประเทศการใช้อุปกรณ์สำนักงาน คอมพิวเตอร์ อื่น ๆ (ที่เกี่ยวข้องกับงาน)
5. ลักษณะการวางตัว ความน่าเชื่อถือ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
6. ภูมิหลัง ไม่มีคดีความ หรือไม่เคยได้รับโทษทางกฎหมาย ฐานกระทำความผิดโดยเจตนา มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
7. สุขภาพ/ร่างกาย ไม่เป็นโรคติดต่อ มีสมรรถภาพพร้อมสามารถทำงานในด้านนั้น ๆ ได้

สวัสดิการพนักงาน

- ค่าตำแหน่ง
- ชุดฟอร์ม
- โบนัสประจำปี
- เงินรางวัล/เบี้ยขยัน สำหรับพนักงานขยันทำงาน ผลงานดีเด่น
- เงินกองทุนสะสม+เงินสมบท
- เงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน
- เงินช่วยสมรส
- เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล
- ค่าเดินทาง, ค่าน้ำมัน
- ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะพนักงานขาย)
- จัดเลี้ยงปีใหม่

ตำแหน่งและคุณสมบัติรับสมัคร

1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา
2. รองผู้จัดการแผนกจัดซื้อ 1 อัตรา
3. วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา
4. Sales E-Commerce 1 อัตรา
5. Graphic Design 1 อัตรา
6. พนักงานขายและจัดซื้อ (ประจำสาขาเยาวราช) 1 อัตรา
7. พนักงานธุรการขาย Telesales ( ประจำสำนักงานพระราม 3 ) 1 อัตรา
8. พนักงานธุรการ (คลังสินค้า,จัดส่ง) 3 อัตรา
9. พนักงานควบคุมคุณภาพสินค้า ( QC ) 3 อัตรา
10. พนักงานคลังสินค้า 3 อัตรา
ดูรายละเอียดทั้งหมด

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง หรือ คลิกส่งประวัติของคุณได้ที่นี้
แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท ประกายนคร กรุ๊ป จำกัด
โทรศัพท์ : 02-291-0995 ต่อ 212
อีเมล์ : hrdpraguynakorn.com

แกลลอรี่ภาพกิจกรรม

ทริปสัมนาท่องเที่ยว เกาะเสม็ด 58

  ทริปสัมนาท่องเที่ยว เกาะเสม็ด 58
เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บ.ในเครือประกายนครฯ ได้ไปสัมนาท่องเที่ยวประจำปีที่เกาะเสม็ด
พร้อมแวะถ่ายรูปในสถานที่ต่างๆด้วย เรียกได้ว่าเป็นของขวัญส่งท้ายปีให้กับพนักงาน ชาร์ตแบตกลับจะได้มีแรงทำงาน เพื่อตอบแทนลูกค้าที่ไว้วางใจเราตลอดมา