• GLX-24
 • -
 • KA-24
 • TBC-10
 • รุ่น BNL5-N
 • KA-110
 • TBC-100
 • TR -20
 • TRA-3
 • 250/7
 • 250/16
 • ลูกรอกสีส้ม 6 หุน