นาฬิกาตั้งเวลา 24 ชม.

-

นาฬิกาตั้งเวลาแบบ 24 ชม.

รุ่น
(Model)
โปรแกรม
การใช้งาน
โปรแกรมจำนวนครั้ง
เปิด
โปรแกรมจำนวนครั้ง
ปิด
ตั้งเวลาทำงาน
ได้ต่ำสุด
แรงดันไฟฟ้า แบตเตอรี่สำรอง
เมื่อไฟดับ
เอาท์พุต
คอนแทค
ราคา
(฿)
TBS38824 ชั่วโมง (1 วัน)484815 นาที220-240Vac500 ชั่วโมง
(20 ํ C)
20A
250Vac
SPST