ซีเล็คเตอร์

แอมป์มิเตอร์สวิทช์ (Ammeter Switches - Heavy Duty)

รุ่น
(Model)
Plate Size
(mm.)
AC1
@380V
Color ราคา
(฿)
Body Plate

โวลต์มิเตอร์สวิทช์ (Voltmeter Switches - Heavy Duty)

รุ่น
(Model)
Plate Size
(mm.)
AC1
@380V
Color ราคา
(฿)
Body Plate

แอมป์มิเตอร์สวิทช์ (Ammeter Switches)

รุ่น
(Model)
Plate Size
(mm.)
AC1
@380V
Color ราคา
(฿)
Body Plate

โวลต์มิเตอร์สวิทช์ (Voltmeter Switches)

รุ่น
(Model)
Plate Size
(mm.)
AC1
@380V
Color ราคา
(฿)
Body Plate

สวิทช์ออโต้-ปิด-แมนนวล (Auto-0-Man Switches)

รุ่น
(Model)
Pole Size
(mm.)
ขนาดพิกัดที่ 380V ราคา
(฿)
AC1 AC3

สวิทช์เปิด-ปิด (ON-OFF Switches)

รุ่น
(Model)
Pole Size
(mm.)
ขนาดพิกัดที่ 380V ราคา
(฿)
AC1 AC3

สวิทช์สับเปลี่ยนสองทาง (Change Over Switches)

รุ่น
(Model)
Pole Size
(mm.)
ขนาดพิกัดที่ 380V ราคา
(฿)
AC1 AC3

สวิทช์เดินหน้า-ถอยหลัง (Forward Reverse Switches)

รุ่น
(Model)
Pole Size
(mm.)
ขนาดพิกัดที่ 380V ราคา
(฿)
AC1 AC3

สวิทช์สตาร์-เดลต้า (Star-Delta Switches)

รุ่น
(Model)
Pole Size
(mm.)
ขนาดพิกัดที่ 380V ราคา
(฿)
AC1 AC3

สวิทช์ 2 สปีด (2 Speed Switches)

รุ่น
(Model)
Pole Size
(mm.)
ขนาดพิกัดที่ 380V ราคา
(฿)
AC1 AC3

สวิทช์เดินหน้า-ถอยหลัง 2 สปีด (Reversing 2 Speed Switches)

รุ่น
(Model)
Pole Size
(mm.)
ขนาดพิกัดที่ 380V ราคา
(฿)
AC1 AC3

สวิทช์มัลติสเต็ป (Multi-Step Switches with “OFF” 1 Pole)

รุ่น
(Model)
Step Pole Size
(mm.)
ขนาดพิกัดที่ 380V ราคา
(฿)
AC1 AC3

สวิทช์มัลติสเต็ป (Multi-Step Switches with “OFF” 2 Pole)

รุ่น
(Model)
Step Pole Size
(mm.)
ขนาดพิกัดที่ 380V ราคา
(฿)
AC1 AC3

สวิทช์มัลติสเต็ป (Multi-Step Switches with “OFF” 3 Pole)

รุ่น
(Model)
Step Pole Size
(mm.)
ขนาดพิกัดที่ 380V ราคา
(฿)
AC1 AC3

สวิทช์มัลติสเต็ป (Multi-Step Switches without “OFF” 1 Pole)

รุ่น
(Model)
Step Pole Size
(mm.)
ขนาดพิกัดที่ 380V ราคา
(฿)
AC1 AC3

สวิทช์มัลติสเต็ป (Multi-Step Switches without “OFF” 2 Pole)

รุ่น
(Model)
Step Pole Size
(mm.)
ขนาดพิกัดที่ 380V ราคา
(฿)
AC1 AC3

สวิทช์มัลติสเต็ป (Multi-Step Switches without “OFF” 3 Pole)

รุ่น
(Model)
Step Pole Size
(mm.)
ขนาดพิกัดที่ 380V ราคา
(฿)
AC1 AC3