โรตารี่สวิทช์

SAA Series with Padlock IP20

รุ่น
(Model)
Pole Rated
Current
Size
(mm.)
ราคา
(฿)
SAA 16/3000103P16A64X64
SAA 32/3000103P32A64X64
SAA 40/3000103P40A64X64
SAA 63/3000103P63A64X64
SAA 80/3000103P80A64X64
SAA 100/3000103P100A64X64

SAA Series with Padlock & IP65 Box

รุ่น
(Model)
Pole Rated
Current
Size
(mm.)
ราคา
(฿)
SAA 16/3000113P16A85x120
SAA 32/3000113P32A85x120
SAA 40/3000113P40A91x160
SAA 63/3000113P63A91x160
SAA 80/3000113P80A100x250
SAA 100/3000113P100A100x250

SAA Series with Faceplate and “I” handle

รุ่น
(Model)
Pole Rated
Current
Size
(mm.)
ราคา
(฿)
SAA 16/3000303P16A64X64
SAA 32/3000303P32A64X64
SAA 40/3000303P40A64X64
SAA 63/3000303P63A64X64
SAA 80/3000303P80A64X64
SAA 100/3000303P100A64X64

SAA Series with Multi Padlock

รุ่น
(Model)
Pole Rated
Current
Size
(mm.)
ราคา
(฿)
SAA 16/3000403P16A64X64
SAA 32/3000403P32Ac64X64
SAA 40/3000403P40A64X64
SAA 63/3000403P63A64X64
SAA 80/3000403P80A64X64
SAA 100/3000403P100A64X64