คอนโทรลสวิทช์

-

SA1-Series Ø 16mm

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
คอนแทค
N/O N/C
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
ราคา
(฿)

อุปกรณ์เสริมสำหรับ SA-Series Ø 16mm

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
คอนแทค
N/O N/C
ราคา
(฿)

SA2-Series Ø 22 25 mm

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
คอนแทค
N/O N/C
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
ราคา
(฿)

SA3-Series Ø 30mm

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
คอนแทค
N/O N/C
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
ราคา
(฿)

อุปกรณ์เสริมสำหรับ SA-Series Ø 22 25 30mm

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
คอนแทค
N/O N/C
โวลท์
(Voltage)
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
ราคา
(฿)

SB5-Series Screw Clamp Terminal Flat Head Pushbuttons

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
คอนแทค
N/O N/C
Marking
(Text color)
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
ราคา
(฿)

SB5 - Series Screw Clamp Terminal Mushroom Head Pushbuttons

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
คอนแทค
N/O N/C
ขนาดปุ่มกด
Ø mm
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
ราคา
(฿)

SB5 - Series Screw Clamp Terminal Selector Switches and Key Switches

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
คอนแทค
N/O N/C
Positions
Number
Type ราคา
(฿)

Accessories for SB5 - Series

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
คอนแทค
N/O N/C
ราคา
(฿)

SB5 - Series Screw Clamp Terminal Double-Headed Pushbuttons

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
คอนแทค
N/O N/C
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
ราคา
(฿)

SB5 - Series Screw Clamp Terminal Double-Headed Pushbuttons with Integral LED

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
คอนแทค
N/O N/C
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
โวลท์
(Voltage)
ราคา
(฿)

SB5 - Series Screw Clamp Terminal llluminate Pushbuttons with Flush Push

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
คอนแทค
N/O N/C
โวลท์
(Voltage)
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
ราคา
(฿)

SB5 - Series Screw Clamp Terminal llluminate Selector Switch with LED

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
คอนแทค
N/O N/C
Positions
Number Type
โวลท์
(Voltage)
สีปุ่ม
(Button Color)
ราคา
(฿)

Control Switches - Head Only SB5 - Series

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
Marking
(Text  color)
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
ราคา
(฿)

Illuminated Pushbutton Switches (Head - Only)

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
ราคา
(฿)

Selector Switches Key Switches (Head - Only)

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
Positions
Number
Type ราคา
(฿)

SB5 - Series Screw Clamp Terminal Flat Head Pushbuttons

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
คอนแทค
N/O N/C
Marking
(Text color)
Nameplate ราคา
(฿)

คอนโทรลสวิทช์ Ø 25mm (Control Switches)

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
คอนแทค
N/O N/C
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
ราคา
(฿)

คอนโทรลสวิทช์ Ø 30mm (Control Switches)

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
คอนแทค
N/O N/C
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
ราคา
(฿)