คอนโทรลสวิทช์

-

SA1-Series Ø 16mm

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
คอนแทค
N/O N/C
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
ราคา
(฿)
SA1R-P211Bสวิทช์ซีเลคเตอร์ 2 จังหวะ1 1ดำ
SA1R-P322Bสวิทช์ซีเลคเตอร์ 3 จังหวะ2 2ดำ
SA1G-P211Bสวิทช์ซีเลคเตอร์ 2 จังหวะ1 1ดำ
SA1G-P322Bสวิทช์ซีเลคเตอร์ 3 จังหวะ2 2ดำ
SA1R-MK11Rสวิทช์กดดอกเห็ดล็อคหมุนเด้งกลับ1 1แดง

อุปกรณ์เสริมสำหรับ SA-Series Ø 16mm

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
คอนแทค
N/O N/C
ราคา
(฿)
SC11คอนแทค บล๊อค1 1
SA1RSwitch Guard Round Protection- -
SA1GSwitch Guard rectangular Protection- -

SA2-Series Ø 22 25 mm

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
คอนแทค
N/O N/C
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
ราคา
(฿)
SA2-FM11สวิทช์กดหัวเรียบ กดเด้งกลับ1 1เขียว/แดง/เหลือง
SA2-FM10-Gสวิทช์กดหัวเรียบ กดเด้งกลับ1 -เขียว
SA2-FM10-Y สวิทช์กดหัวเรียบ กดเด้งกลับ1 -เหลือง
SA2-FM01-Rสวิทช์กดหัวเรียบ กดเด้งกลับ- 1แดง
SA2-MM11-G สวิทช์กดดอกเห็ด กดเด้งกลับ1 1เขียว
SA2-MM11-Rสวิทช์กดดอกเห็ด กดเด้งกลับ1 1แดง
SA2-MM11-Yสวิทช์กดดอกเห็ด กดเด้งกลับ1 1เหลือง
SA2-MK11-Rสวิทช์กดดอกเห็ดล็อค หมุนเด้งกลับ1 1แดง
SA2-MK10-Rสวิทช์กดดอกเห็ดล็อค หมุนเด้งกลับ1 -แดง
SA2-MK01-Rสวิทช์กดดอกเห็ดล็อค หมุนเด้งกลับ- 1แดง
SA2-P211-Bสวิทช์ซีเลคเตอร์ 3 จังหวะ1 1ดำ
SA2-P320-Bสวิทช์ซีเลคเตอร์ 2 จังหวะ2 -ดำ
SA2-K211สวิทช์ซีเลคเตอร์ 2 จังหวะ1 --
SA2-K320สวิทช์ซีเลคเตอร์ 3 จังหวะ2 --

SA3-Series Ø 30mm

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
คอนแทค
N/O N/C
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
ราคา
(฿)
SA3-FM11สวิทช์กดหัวเรียบ กดเด้งกลับ1 1เขียว/แดง/เหลือง
SA3-FM10-Gสวิทช์กดหัวเรียบ กดเด้งกลับ1 -เขียว
SA3-FM10-Yสวิทช์กดหัวเรียบ กดเด้งกลับ1 -เหลือง
SA3-FM01-Rสวิทช์กดหัวเรียบ กดเด้งกลับ- 1แดง
SA3-MM11-Gสวิทช์กดดอกเห็ด กดเด้งกลับ1 1เขียว
SA3-MM11-Rสวิทช์กดดอกเห็ด กดเด้งกลับ1 1แดง
SA3-MM11-Y สวิทช์กดดอกเห็ด กดเด้งกลับ1 1เหลือง
SA3-MK11-Rสวิทช์กดดอกเห็ดล็อค หมุนเด้งกลับ1 1แดง
SA3-MK10-Rสวิทช์กดดอกเห็ดล็อค หมุนเด้งกลับ1 -แดง
SA3-MK01-Rสวิทช์กดดอกเห็ดล็อค หมุนเด้งกลับ- 1แดง
SA3-P211-Bสวิทช์ซีเลคเตอร์ 2 จังหวะ1 1ดำ
SA3-P320-B สวิทช์ซีเลคเตอร์ 3 จังหวะ2 -ดำ
SA3-K211สวิทช์ซีเลคเตอร์ 2 จังหวะ1 1-
SA3-K320สวิทช์ซีเลคเตอร์ 2 จังหวะ2 --

อุปกรณ์เสริมสำหรับ SA-Series Ø 22 25 30mm

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
คอนแทค
N/O N/C
โวลท์
(Voltage)
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
ราคา
(฿)
HW-C10คอนแทคบล๊อค1 ---
LS2หลอด LED ขั้ว BA9S- -6VAC/DCBL / G / R / Y / W
LS2หลอด LED ขั้ว BA9S- -24VAC/DCBL / G / R / Y / W
LS2หลอด LED ขั้ว BA9S- -220VACBL / G / R / Y / W
HW-C01คอนแทคบล๊อค- 1--
TW-T26หม้อแปลง 220V / 6.3V- ---

SB5-Series Screw Clamp Terminal Flat Head Pushbuttons

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
คอนแทค
N/O N/C
Marking
(Text color)
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
ราคา
(฿)
SB5-AA3331(ZB5 AZ101+ZB5AA333)Flush1 -“START” (ขาว)เขียว
SB5-AA4342 (ZB5 AZ102 + ZBAA434)Flush1 -“STOP”( ขาว)แดง
SB5-AA3341(ZB5 AZ101 + ZB5AA334)Flush1 - (ดำ)ขาว
SB5-AA3351(ZB5 AZ101 + ZB5AA334)Flush1 -(ขาว) ดำ
SB5-AA21 Flush(ZB5 AZ101 + ZB5 AA2)Flush1 -- ดำ
SB5-AA31 (ZB5 AZ101 + ZB5 AA3) Flush1 --เขียว
SB5-AA51(ZB5 AZ101 + ZB5 AA5)Flush1 --เหลือง
SB5-AA61 (ZB5 AZ101 + ZB5 AA6)Flush1 --น้ำเงิน
SB5-AA42 (ZB5 AZ102 + ZB5 AA4)Flush - 1-แดง

SB5 - Series Screw Clamp Terminal Mushroom Head Pushbuttons

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
คอนแทค
N/O N/C
ขนาดปุ่มกด
Ø mm
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
ราคา
(฿)
SB5-AC31 (ZB5 AZ101 + ZB5 AC3)mushroom 1 -40 mm.เขียว
SB5-AC42 (ZB5 AZ102 + ZB5 AC4)mushroom - 140 mm.แดง
SB5-AT42 (ZB5 AZ102 + ZB5 AT4)Push-pull- 140 mm.แดง
SB5-AS542(ZB5 AZ102 + ZB5 AS54)Turn to release- 140 mm.แดง
SB5-AS142(ZB5 AZ102 + ZB5 AS14)Key release - 140 mm.แดง

SB5 - Series Screw Clamp Terminal Selector Switches and Key Switches

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
คอนแทค
N/O N/C
Positions
Number
Type ราคา
(฿)
SB5-AD21(ZB5 AZ101 + ZB5 AD2)standard handle black1 -2-positionStay put
SB5-AD41 (ZB5 AZ101 + ZB5 AD4)standard handle black1 -2-positionSpring return
SB5-AD33 (ZB5 AZ103 + ZB5 AD3)standard handle black2 -3-positionStay put
SB5-AD53 (ZB5 AZ103 + ZB5 AD5) standard handle black2 -3-positionSpring return to center
SB5-AJ21(ZB5 AZ101 + ZB5 AJ2)long handle black1 -2-positionStay put
SB5-AJ41(ZB5 AZ101 + ZB5 AJ4)long handle black1 -2-positionSpring return
SB5-AJ33 (ZB5 AZ103 + ZB5 AJ3)long handle black2 -3-positionStay put
SB5-AJ53(ZB5 AZ103 + ZB5 AJ5)long handle black2 -3-positionSpring return to center
SB5-AG21 (ZB5 AZ101 + ZB5 AG2)Key switch1 -2-positionStay put
SB5-AG61(ZB5 AZ101 + ZB5 AG6)Key switch 1 -2-positionSpring retur
SB5-AG33(ZB5 AZ103 + ZB5 AG3)Key switch2 -3-positionStay put
SB5-AG53(ZB5 AZ103 + ZB5AG5)Key switch 2 -3-position Spring return to center

Accessories for SB5 - Series

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
คอนแทค
N/O N/C
ราคา
(฿)
ZB5-AZ101Contact block with holder1 -
ZB5-AZ102Contact block with holder- 1
ZBE-101 Contact block1 -
ZBE-102 Contact block- 1

SB5 - Series Screw Clamp Terminal Double-Headed Pushbuttons

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
คอนแทค
N/O N/C
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
ราคา
(฿)
SB5-AL8325(ZB5 AZ105 + ZB5AL832)1 flush green push (marked “I”)1 1เขียว
SB5-AL8325(ZB5 AZ105 + ZB5AL832)1 projecting red push (marked “O”) 1 1แดง

SB5 - Series Screw Clamp Terminal Double-Headed Pushbuttons with Integral LED

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
คอนแทค
N/O N/C
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
โวลท์
(Voltage)
ราคา
(฿)
SB5-AW8365(ZB5 AW0M55 + ZB5 AW836)1 flush green push (marked “I”)1 1เขียว220Vac
SB5-AW8365(ZB5 AW0M55 + ZB5 AW836)1 projecting red push (marked “O”)1 1แดง220Vac

SB5 - Series Screw Clamp Terminal llluminate Pushbuttons with Flush Push

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
คอนแทค
N/O N/C
โวลท์
(Voltage)
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
ราคา
(฿)
SB5-AW33B5(ZB5 AW0B35 + ZB5 AW333) Integral LED1 124VDC/ACเขียว
SB5-AW34B5(ZB5 AW0B45 + ZB5 AW343)Integral LED1 124VDC/ACแดง
SB5-AW35B5(ZB5 AW0B55 + ZB5 AW353)Integral LED1 124VDC/ACเหลือง
SB5-AW33M5(ZB5 AW0M35 + ZB5 AW333)Integral LED1 1220VACเขียว
SB5-AW34M5(ZB5 AW0M45 + ZB5 AW343)Integral LED1 1220VACแดง
SB5-AW35M5(ZB5 AW0M55 + ZB5 AW353)Integral LED1 1220VACเหลือง

SB5 - Series Screw Clamp Terminal llluminate Selector Switch with LED

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
คอนแทค
N/O N/C
Positions
Number Type
โวลท์
(Voltage)
สีปุ่ม
(Button Color)
ราคา
(฿)
SB5-AK123B5 (ZB5 AW0B35 + ZB5 AK1233)standard handle1 12-position Stay put24VDC/ACเขียว
SB5-AK124B5 (ZB5 AW0B45 + ZB5 AK1243)standard handle1 12-position Stay put24VDC/ACแดง
SB5-AK125B5 (ZB5 AW0B55 + ZB5 AK1253)standard handle1 12-position Stay put24VDC/ACเหลือง
SB5-AK123M5 (ZB5 AW0M35 + ZB5 AK1233)standard handle1 12-position Stay put220VACเขียว
SB5-AK124M5 (ZB5 AW0M45 + ZB5 AK1243)standard handle1 12-position Stay put220VACแดง
SB5-AK125M5 (ZB5 AW0M55 + ZB5 AK1253)standard handle1 12-position Stay put220VACเหลือง
SB5-AK133B3 (ZB5 AW0B33 + ZB5 AK1333)standard handle2 -3-position Stay put24VDC/ACเขียว
SB5-AK134B3 (ZB5 AW0B43 + ZB5 AK1343)standard handle2 -3-position Stay put24VDC/ACแดง
SB5-AK135B3 (ZB5 AW0B53 + ZB5 AK1353)standard handle2 -3-position Stay put24VDC/ACเหลือง
SB5-AK133M3 (ZB5 AW0M33 + ZB5 AK1333)standard handle2 -3-position Stay put220VACเขียว
SB5-AK134M3 (ZB5 AW0M43 + ZB5 AK1343)standard handle2 -3-position Stay put220VACแดง
SB5-AK135M3(ZB5 AW0M53+ZB5 AK1353)standard handle2 -3-position Stay put220VACเหลือง

Control Switches - Head Only SB5 - Series

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
Marking
(Text  color)
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
ราคา
(฿)
ZB5-AA333Flush“START” (ขาว)เขียว
ZB5-AA434Flush“STOP” (ขาว)แดง
ZB5-AA334Flush(ดำ)ขาว
ZB5-AA335Flush(ขาว)ดำ
ZB5-AA2Flush-ดำ
ZB5-AA3Flush-เขียว
ZB5-AA4Flush-แดง
ZB5-AA5Flush-เหลือง
ZB5-AA6Flush-น้ำเงิน
ZB5-AC3Mushroom Ø 40mm-เขียว
ZB5-AC4Mushroom Ø 40mm-แดง
ZB5-AT4Push-pull Ø 40mm-แดง
ZB5-AS54urn to release Ø 40mm-แดง
ZB5-AS14Key release Ø 40mm-แดง

Illuminated Pushbutton Switches (Head - Only)

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
ราคา
(฿)
ZB5-AW333Standard handleเขียว
ZB5-AW343Standard handleแดง
ZB5-AW353Standard handleเหลือง

Selector Switches Key Switches (Head - Only)

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
Positions
Number
Type ราคา
(฿)
ZB5-AD2Standard handle2- positionstay put
ZB5-AD4Standard handle 2- positionspring return
ZB5-AD3Standard handle 3- positionstay put
ZB5-AD5Standard handle3- positionspring return to center
ZB5-AJ2Long handle 2- positionstay put
ZB5-AJ4Long handle2- positionspring return
ZB5-AJ3Long handle3- positionstay put
ZB5-AJ5Long handle 3- positionspring return to center
ZB5-AG2Key switch2- positionstay put
ZB5-AG6Key switch 2- positionspring return
ZB5-AG3Key switch3- positionstay put
ZB5-AG5Key switch3- positionspring return to center

SB5 - Series Screw Clamp Terminal Flat Head Pushbuttons

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
คอนแทค
N/O N/C
Marking
(Text color)
Nameplate ราคา
(฿)
SAL-D103สวิทช์กดหัวเรียบ-สีเขียว1 -“START”-
SAL-D114สวิทช์กดหัวเรียบ-สีแดง- 1“STOP”-
SAL-K174สวิทช์กดดอกเห็ดล๊อค Ø 40mm หมุนเด้งกลับ- 1(แดง)-
SAL-K184สวิทช์กดดอกเห็ดล๊อค Ø 40mm ไขกุญแจเด้งกลับ- 1(แดง)-
SAL-D174H29สวิทช์กดดอกเห็ดล๊อค Ø 40mm หมุนเด้งกลับ- 1(แดง)emergency stop
SAL-D184H29สวิทช์กดดอกเห็ดล๊อค Ø 40mm ไขกุญแจเด้งกลับ- 1(แดง)emergency stop
SAL-D132สวิทช์ซีเลคเตอร์ 2 ตำแหน่ง บิดค้าง1 --stop-start
SAL-D142สวิทช์กุญแจ 2 ตำแหน่ง บิดค้าง1 --stop-start
SAL-D215สวิทช์กดหัวเรียบ 2 ปุ่ม สีเขียว-แดง1 1stop-start-
SAL-D222สวิทช์กดหัวเรียบ 2 ปุ่ม สีขาว-ดำ2 2 ลูกศร(ขึ้น-ลง)-
SAL-D324สวิทช์กดหัวเรียบ 3 ปุ่ม สีขาว-แดง-ดำ2 1ลูกศรขึ้น-STOP-ลูกศรลง -
SAL-D366สวิทช์กดหัวเรียบ 2 ปุ่ม สีเขียว-แดง& ไพล็อตแล้มป์ สีแดง 24VDC/AC 1 1--
SAL-D376สวิทช์กดหัวเรียบ 2 ปุ่ม สีเขียว-แดง& ไพล็อตแล้มป์ สีแดง 220VAC1 1--

คอนโทรลสวิทช์ Ø 25mm (Control Switches)

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
คอนแทค
N/O N/C
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
ราคา
(฿)
CBF-251Gสวิทช์กดหัวเรียบ1 1เขียว
CBF-251Rสวิทช์กดหัวเรียบ1 1แดง
CBF-251Yสวิทช์กดหัวเรียบ1 1เหลือง
CBF-251Bสวิทช์กดหัวเรียบ1 1ดำ
CBM-251Rสวิทช์กดดอกเห็ด1 1แดง
CBM-251Gสวิทช์กดดอกเห็ด1 1เขียว
CBK-251Rสวิทช์กดล็อคดอกเห็ด1 1แดง
CBK-251Gสวิทช์กดล็อคดอกเห็ด1 1เขียว
CSS-2512สวิทช์ลูกศร 2 จังหวะ1 1ดำ
CSS-2513สวิทช์ลูกศร 3 จังหวะ1 1ดำ

คอนโทรลสวิทช์ Ø 30mm (Control Switches)

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
คอนแทค
N/O N/C
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
ราคา
(฿)
CBF-301Gสวิทช์กดหัวเรียบ1 1เขียว
CBF-301Rสวิทช์กดหัวเรียบ1 1แดง
CBF-301Yสวิทช์กดหัวเรียบ1 1เหลือง
CBF-301Bสวิทช์กดหัวเรียบ1 1ดำ
CBM-301Rสวิทช์กดดอกเห็ด1 1แดง
CBM-301Gสวิทช์กดดอกเห็ด1 1เขียว
CBK-301Rสวิทช์กดล็อคดอกเห็ด1 1แดง
CBK-301Gสวิทช์กดล็อคดอกเห็ด1 1เขียว
CSS-3012สวิทช์ลูกศร 2 จังหวะ1 1ดำ
CSS-3013สวิทช์ลูกศร 3 จังหวะ1 1ดำ