ไพล๊อตแล้มป์

SA1-Series Ø 16mm

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
โวลท์
(Voltage)
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
ราคา
(฿)
SA1R-DG-2A ไพล็อตแล้มป์ 220 Vac ต่อตรง (กลม)220VACเขียว
SA1R-DR-2Aไพล็อตแล้มป์ 220 Vac ต่อตรง (กลม)220VACแดง
SA1R-DS-2Aไพล็อตแล้มป์ 220 Vac ต่อตรง (กลม)220VACน้ำเงิน
SA1R-DW-2Aไพล็อตแล้มป์ 220 Vac ต่อตรง (กลม)220VACขาว
SA1R-DY-2Aไพล็อตแล้มป์ 220 Vac ต่อตรง (กลม)220VACเหลือง
SA1R-DG-2D ไพล็อตแล้มป์ 24 Vac/dc ต่อตรง24VDC/ACเขียว
SA1R-DR-2D ไพล็อตแล้มป์ 24 Vac/dc ต่อตรง24VDC/ACแดง
SA1R-DS-2D ไพล็อตแล้มป์ 24 Vac/dc ต่อตรง24VDC/ACน้ำเงิน
SA1R-DW-2D ไพล็อตแล้มป์ 24 Vac/dc ต่อตรง24VDC/ACขาว
SA1R-DY-2D ไพล็อตแล้มป์ 24 Vac/dc ต่อตรง24VDC/ACเหลือง
SA1G-DG-2Aไพล็อตแล้มป์ 220 Vac ต่อตรง(เหลี่ยม)220VACเขียว
SA1G-DR-2Aไพล็อตแล้มป์ 220 Vac ต่อตรง(เหลี่ยม)220VACแดง
SA1G-DS-2Aไพล็อตแล้มป์ 220 Vac ต่อตรง(เหลี่ยม)220VACน้ำเงิน
SA1G-DW-2A ไพล็อตแล้มป์ 220 Vac ต่อตรง(เหลี่ยม)220VACขาว
SA1G-DY-2A ไพล็อตแล้มป์ 220 Vac ต่อตรง(เหลี่ยม)220VACเหลือง
SA1G-DG-2Dไพล็อตแล้มป์ 24 Vac/dc ต่อตรง24VCD/ACเขียว
SA1G-DR-2D ไพล็อตแล้มป์ 24 Vac/dc ต่อตรง24VCD/ACแดง
SA1G-DS-2D ไพล็อตแล้มป์ 24 Vac/dc ต่อตรง 24VCD/ACน้ำเงิน
SA1G-DW-2D ไพล็อตแล้มป์ 24 Vac/dc ต่อตรง24VCD/ACขาว
SA1G-DY-2D ไพล็อตแล้มป์ 24 Vac/dc ต่อตรง24VCD/ACเหลือง

หลอด LED (LED Lamps)

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
โวลท์
(Voltage)
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
ราคา
(฿)
LS1-2D-G หลอด LED 24 Vac/dc24VCD/ACเขียว
LS1-2D-Rหลอด LED 24 Vac/dc24VCD/ACแดง
LS1-2D-Sหลอด LED 24 Vac/dc24VCD/ACน้ำเงิน
LS1-2D-Wหลอด LED 24 Vac/dc24VCD/ACขาว
LS1-2D-Yหลอด LED 24 Vac/dc24VCD/ACเหลือง
LS1-2A-Gหลอด LED 220 Vac220VACเขียว
LS1-2A-Rหลอด LED 220 Vac220VACแดง
LS1-2A-S หลอด LED 220 Vac220VACน้ำเงิน
LS1-2A-Wหลอด LED 220 Vac220VACขาว
LS1-2A-Yหลอด LED 220 Vac220VACเหลือง

Pilot Lamp - Head Only SB5 - Series

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
For use with body
comprising light source type
(Voltage)
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
ราคา
(฿)
ZB5-AV013Key switchLEDขาว
ZB5-AV033Key switchLEDเขียว
ZB5-AV043Key switchLEDแดง
ZB5-AV053Key switchLEDเหลือง
ZB5-AV063Key switchLEDน้ำเงิน

ไพล็อตแล้มป์ Ø 25mm (Pilot Lamps)

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
โวลท์
(Voltage)
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
ราคา
(฿)
CPR-252Gไพล็อตแล้มป์ แบบหม้อแปลง220V/6.3Vเขียว
CPR-252Rไพล็อตแล้มป์ แบบหม้อแปลง220V/6.3Vแดง
CPR-252S ไพล็อตแล้มป์ แบบหม้อแปลง220V/6.3Vน้ำเงิน
CPR-252Yไพล็อตแล้มป์ แบบหม้อแปลง220V/6.3Vเหลือง
CPNR-252G ไพล็อตแล้มป์ แบบต่อตรง220Vเขียว
CPNR-252Rไพล็อตแล้มป์ แบบต่อตรง220Vแดง
CPNR-252Sไพล็อตแล้มป์ แบบต่อตรง 220Vน้ำเงิน
CPNR-252Yไพล็อตแล้มป์ แบบต่อตรง220Vเหลือง

ไพล็อตแล้มป์ Ø 30mm (Pilot Lamps)

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
โวลท์
(Voltage)
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
ราคา
(฿)
CPR-252W ไพล็อตแล้มป์ แบบหม้อแปลง220V/6.3Vขาว
CPNR-252Wไพล็อตแล้มป์ แบบต่อตรง220Vขาว
CPR-302Gไพล็อตแล้มป์ แบบหม้อแปลง220V/18Vเขียว
CPR-302Rไพล็อตแล้มป์ แบบหม้อแปลง220V/18Vแดง
CPR-302Sไพล็อตแล้มป์ แบบหม้อแปลง220V/18Vน้ำเงิน
CPR-302Wไพล็อตแล้มป์ แบบหม้อแปลง220V/18Vขาว
CPR-302Yไพล็อตแล้มป์ แบบหม้อแปลง220V/18Vเหลือง
CPNR-302Gไพล็อตแล้มป์ แบบต่อตรง220Vเขียว
CPNR-302Rไพล็อตแล้มป์ แบบต่อตรง220Vแดง
CPNR-302Sไพล็อตแล้มป์ แบบต่อตรง220Vน้ำเงิน
CPNR-302Wไพล็อตแล้มป์ แบบต่อตรง220Vขาว
CPNR-302Yไพล็อตแล้มป์ แบบต่อตรง220Vเหลือง

SD22-Series Ø 22mm

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
โวลท์
(Voltage)
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
ราคา
(฿)
SD22-24BS-G ไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง24VDC/ACเขียว
SD22-24BS-Rไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง24VDC/ACแดง
SD22-24BS-Yไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง24VDC/ACเหลือง
SD22-24BS-Lไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง24VDC/ACน้ำเงิน
SD22-24BS-W ไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง24VDC/ACขาว
SD22-22BS-Gไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง220VACเขียว
SD22-22BS-R ไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง220VACแดง
SD22-22BS-Y ไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง220VACเหลือง
SD22-22BS-L ไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง220VACน้ำเงิน
SD22-22BS-W ไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง220VACขาว
SD22-24DH-Gไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง24VDC/ACเขียว
SD22-24DH-Rไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง24VDC/ACแดง
SD22-24DH-Y ไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง24VDC/ACเหลือง
SD22-24DH-Lไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง24VDC/ACน้ำเงิน
SD22-24DH-Wไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง 24VDC/ACขาว
SD22-22DH-Gไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง 220VACเขียว
SD22-22DH-Rไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง 220VACแดง
SD22-22DH-Y ไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง220VACเหลือง
SD22-22DH-L ไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง220VACน้ำเงิน
SD22-22DH-W ไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง220VACขาว
SD22-24HH-G ไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง24VDC/ACเขียว
SD22-24HH-R ไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง24VDC/ACแดง
SD22-24HH-Y ไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง24VDC/ACเหลือง
SD22-24HH-Lไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง24VDC/ACน้ำเงิน
SD22-24HH-Wไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง24VDC/ACขาว
SD22-22HH-Gไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง220VACเขียว
SD22-22HH-R ไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง220VACแดง
SD22-22HH-Yไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง220VACเหลือง
SD22-22HH-Lไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง220VACน้ำเงิน
SD22-22HH-W ไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง220VACขาว

SD-Series Ø16 22 30mm

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
โวลท์
(Voltage)
สีเลนส์/ปุ่ม
(Lens / Button Color)
ราคา
(฿)
SD16-24DS-G ไพล็อตแล้มป์ต่อตรง Ø 16mm24VDC/ACเขียว
SD16-24DS-R ไพล็อตแล้มป์ต่อตรง Ø 16mm24VDC/ACแดง
SD16-24DS-Yไพล็อตแล้มป์ต่อตรง Ø 16mm24VDC/ACเหลือง
SD16-24DS-Lไพล็อตแล้มป์ต่อตรง Ø 16mm24VDC/ACน้ำเงิน
SD16-24DS-Wไพล็อตแล้มป์ต่อตรง Ø 16mm24VDC/ACขาว
SD16-22DS-Gไพล็อตแล้มป์ต่อตรง Ø 16mm220VACเขียว
SD16-22DS-R ไพล็อตแล้มป์ต่อตรง Ø 16mm220VACแดง
SD16-22DS-Yไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง Ø 16mm220VACเหลือง
SD16-22DS-Lไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง Ø 16mm220VACน้ำเงิน
SD16-22DS-Wไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง Ø 16mm220VACขาว
SD22-24F-Gไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง Ø 22mm24VDC/ACเขียว
SD22-24F-Rไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง Ø 22mm24VDC/ACแดง
SD22-24F-Yไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง Ø 22mm24VDC/ACเหลือง
SD22-24F-Lไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง Ø 22mm24VDC/ACน้ำเงิน
SD22-24F-Wไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง Ø 22mm24VDC/ACขาว
SD22-22F-Gไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง Ø 22mm220VACเขียว
SD22-22F-R ไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง Ø 22mm220VACแดง
SD22-22F-Y ไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง Ø 22mm220VACเหลือง
SD22-22F-L ไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง Ø 22mm220VACน้ำเงิน
SD22-22F-W ไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง Ø 22mm220VACขาว
SD30-24D-G ไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง Ø 30mm24VDC/ACเขียว
SD30-24D-R ไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง Ø 30mm24VDC/ACแดง
SD30-24D-Y ไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง Ø 30mm24VDC/ACเหลือง
SD30-24D-Lไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง Ø 30mm24VDC/ACน้ำเงิน
SD30-24D-W ไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง Ø 30mm24VDC/ACขาว
SD30-22D-Gไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง Ø 30mm220VACเขียว
SD30-22D-Rไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง Ø 30mm220VACแดง
SD30-22D-Yไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง Ø 30mm220VACเหลือง
SD30-22D-Lไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง Ø 30mm220VACน้ำเงิน
SD30-22D-Wไพล็อตแล้มป์ ต่อตรง Ø 30mm220VACขาว