ปลั๊กเพาเวอร์

ปลั๊ก (Plugs)

รุ่น
(Model)
Pole Rated
Voltage
Rated
Current
ราคา
(฿)

เต้ารับลอย (Wall Socket)

รุ่น
(Model)
Pole Rated
Voltage
Rated
Current
ราคา
(฿)

เต้ารับกลางทาง (Coupler Socket)

รุ่น
(Model)
Pole Rated
Voltage
Rated
Current
ราคา
(฿)

เต้ารับฝัง (Panel Socket)

รุ่น
(Model)
Pole Rated
Voltage
Rated
Current
ราคา
(฿)

เต้ารับฝัง รุ่นหน้าเฉียง (Sloping Panel Socket)

รุ่น
(Model)
Pole Rated
Voltage
Rated
Current
ราคา
(฿)

เต้ารับฝัง รุ่นหน้าตรง (Straight Panel Socket)

รุ่น
(Model)
Pole Rated
Voltage
Rated
Current
ราคา
(฿)

ปลั๊กตัวผู้ลอย (Wall Mounted Plug)

รุ่น
(Model)
Pole Rated
Voltage
Rated
Current
ราคา
(฿)