ปลั๊กเพาเวอร์

ปลั๊ก (Plugs)

รุ่น
(Model)
Pole Rated
Voltage
Rated
Current
ราคา
(฿)
AJ-013L2P + E20 V16 A
AJ-023L2P + E220 V 32 A
AJ-014L3P + E380 V16 A
AJ-024L3P + E380 V32 A
AJ-015L3P + N + E380 V16 A
AJ-025L3P + N + E380 V32 A
AJ-P0132P + E220 V16 A
AJ-P0232P + E220 V32 A
AJ-P0143P + E380 V16 A
AJ-P0243P + E380 V32 A
AJ-P0153P + N + E380 V16 A
AJ-P0253P + N + E380 V32 A

เต้ารับลอย (Wall Socket)

รุ่น
(Model)
Pole Rated
Voltage
Rated
Current
ราคา
(฿)
AJ-1132P + E220 V16 A
AJ-1232P + E220 V32 A
AJ-1143P + E380 V16 A
AJ-1243P + E380 V32 A
AJ-1153P + N + E380 V16 A
AJ-1253P + N + E380 V32 A
AJ-S1132P + E220 V16 A
AJ-S1232P + E220 V32 A
AJ-S1143P + E380 V16 A
AJ-S1243P + E380 V32 A
AJ-S1153P + N + E380 V16 A
AJ-S1253P + N + E380 V32 A

เต้ารับกลางทาง (Coupler Socket)

รุ่น
(Model)
Pole Rated
Voltage
Rated
Current
ราคา
(฿)
AJ-213L2P + E220 V16 A
AJ-223L2P + E220 V32 A
AJ-214L3P + E380 V 16 A
AJ-224L3P + E380 V32 A
AJ-215L3P + N + E380 V16 A
AJ-225L3P + N + E380 V32 A
AJ-C2132P + E220 V16 A
AJ-C2232P + E220 V32 A
AJ-C2143P + E380 V16 A
AJ-C2243P + E380 V32 A
AJ-C2153P + N + E380 V16 A
AJ-C2253P + N + E380 V32 A

เต้ารับฝัง (Panel Socket)

รุ่น
(Model)
Pole Rated
Voltage
Rated
Current
ราคา
(฿)
AJ-3132P + E220 V16 A
AJ-3232P + E220 V32 A
AJ-3143P + E380 V16 A
AJ-3243P + E380 V32 A
AJ-3153P + N + E380 V16 A
AJ-3253P + N + E380 V32 A

เต้ารับฝัง รุ่นหน้าเฉียง (Sloping Panel Socket)

รุ่น
(Model)
Pole Rated
Voltage
Rated
Current
ราคา
(฿)
AJ-S3132P + E220 V16 A
AJ-S3232P + E220 V32 A
AJ-S3143P + E380 V16 A
AJ-S3243P + E380 V32 A
AJ-S3153P + N + E380 V16 A
AJ-S3253P + N + E380 V32 A

เต้ารับฝัง รุ่นหน้าตรง (Straight Panel Socket)

รุ่น
(Model)
Pole Rated
Voltage
Rated
Current
ราคา
(฿)
AJ-S4132P + E220 V16 A
AJ-S4232P + E220 V32 A
AJ-S4143P + E380 V16 A
AJ-S4243P + E380 V32 A
AJ-S4153P + N + E380 V16 A
AJ-S4253P + N + E380 V32 A

ปลั๊กตัวผู้ลอย (Wall Mounted Plug)

รุ่น
(Model)
Pole Rated
Voltage
Rated
Current
ราคา
(฿)
AJ-P5132P + E220 V16 A
AJ-P5232P + E220 V32 A
AJ-P5143P + E380 V16 A
AJ-P5243P + E380 V32 A
AJ-P5153P + N + E380 V16 A
AJ-P5253P + N + E380 V32 A