พัดลมระบายอากาศ แบบลูกปืน

พัดลมระบายอากาศ แบบลูกปืน 6 7 นิ้ว

รุ่น
(Model)
VOLTAGE
V
FRRQ
HZ
CURRENT
A
POWER
W
SPEED
RPM
NOISE
DBA
AIRFLOW
CFM
STATIC
PRESURE
(mmH 2O)
ราคา
(B)
WB175-A1LG100-125vac50/600.4402500/280052/56192/21511.20/14
WB175-A2LG200-240vac50/600.22402500/280052/56192/21511.20/14
WB1811-A1LG100-125vac50/600.82802600/300069/73565/67048/59
WB1811-A2LG200-240vac50/600.40802600/300069/73565/67048/59

ตะแกรง & ฟิลเตอร์ (Metal Guare & Filter)

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details)
Dimension
(mm)
for
Fan Size
ราคา
(฿)
G-172ตะแกรง 6162x162ø 172
G-180ตะแกรง 7155x155180x180
SA-172ฟิลเตอร์ 6ø 172ø 172
WFP-805ฟิลเตอร์ 6255x255ø 172/180x180