สลิปย้ำปลายสายหุ้ม

สลิปย้ำปลายสายหุ้ม (Pre-Insulated Cord End Sleeves)

รุ่น
(Model)
sq.mm2 Dimension (mm.) Color
DIN
บรรจุ/
กล่อง
ราคา(฿)
/ ตัว
D1 D2 L1 L2 S1 S2
CE 050080.501.02.61480.150.30Orange2000
CE 075080.751.22.81480.150.30White2000
CE 100081.01.43.01480.150.30Yellow2000
CE 150081.51.73.51480.150.30Red2000
CE 250082.52.24.21480.150.30Blue2000
CE 400104.02.84.817100.200.35Grey1000
CE 600126.03.56.320120.200.35Green1000
CE 10001210.04.57.622120.200.40Ivory500
CE 160012 16.05.88.824120.200.40Green200
CE 25001625.07.311.228160.200.40Brown200
CE 35002535.08.312.739250.200.40Beige100
CE 50002550.010.315.040250.300.50Olive100

สลิปย้ำปลายสายหุ้ม แบบคู่ (Cord End Twin Sleeves)

รุ่น
(Model)
sq.mm2 Dimension (mm.) Color
DIN
บรรจุ/
กล่อง
ราคา(฿)
/ ตัว
D1 D2 L1 L2
CT 2075082x0.751.82.8815White2000
CT 2100082x12.053.4815Gray2000
CT 2150082x1.52.33.6816Red2000
CT 2250102x2.52.84.21018.5Blue2000