ไฟสัญญาณชนิดหมุน

.

ไฟสัญญาณชนิดหมุน

รุ่น
(Model)
Detail Voltage Color ราคา
(฿)
AC DC
Size1หน้าเดียว110-220V12V-24 Vแดง เหลือง น้ำเงิน เขียว
Size2หน้าเดียว110-220 V12V-24 Vแดง เหลือง น้ำเงิน เขียว
Size3สองหน้า110-220 V12V-24 Vแดง เหลือง น้ำเงิน เขียว
Size4สองหน้า110-220 V12V-24 Vแดง เหลือง น้ำเงิน เขียว

ไฟหมุนหลังเต่า (Flash Ball)

รุ่น
(Model)
Detail Color ราคา
(฿)
12V DCหน้าเดียวแดง เหลือง น้ำเงิน เขียว

ไฟสัญญาณชนิดหมุน

รุ่น
(Model)
Detail Voltage Color ราคา
(฿)
KA-12หน้าเดียว12Vdcแดง เหลือง น้ำเงิน เขียว
KA-24หน้าเดียว24Vdcแดง เหลือง น้ำเงิน เขียว
KA-110หน้าเดียว110Vacแดง เหลือง น้ำเงิน เขียว
KA-220หน้าเดียว220Vacแดง เหลือง น้ำเงิน เขียว
GLX-12สองหน้า12Vdcแดง เหลือง น้ำเงิน เขียว
GLX-24สองหน้า24Vdcแดง เหลือง น้ำเงิน เขียว
GLX-110สองหน้า110Vdacแดง เหลือง น้ำเงิน เขียว
GLX-220สองหน้า240Vacแดง เหลือง น้ำเงิน เขียว