ขารีเลย์

ขารีเลย์ (Track Mounted Sockets)

รุ่น
(Model)
Pins ราคา
(฿)
PF-083A-E8 pins
PF-113A-E11 pins
PTF-08A-E8 pins
PTF-14A-E14 pins
PYF-08A-E8 pins
PYF-14A-E14 pins