เพาเวอร์รีเลย์

เพาเวอร์รีเลย์ (Power Relay)

รุ่น
(Model)
Socket Contact
form
Rated Voltage Contact
Rating
ราคา
(฿)
VAC VDC
MY2PYF-08A-EDPDT12 24 110 22012 24 1105 A
MY4PYF-14A-E4PDT12 24 110 22012 24 1105 A
LY2PTF-08A-EDPDT12 24 110 22012 24 11010 A
LY4PTF-14A-E4PDT12 24 110 22012 24 11010 A
MK2P-IPF-083A-E2PDT12 24 110 22012 24 11010 A
MK3P-IPF-113A-E3PDT12 24 110 22012 24 11010 A