มอเตอร์ไซเรน

มอเตอร์ไซเรน (Motor Siren)

รุ่น
(Model)
Rated
Voltage
Rated
Current
Power
(W)
Power
dBA
Speed
RPM
ราคา
(฿)
MS-190DC12 V2.50 A30W95-100db4000-4200
MS-190DC24 V1.55 A38W95-100db4000-4200
MS-190AC110 V0.42 A45W95-100db4600-4800
MS-190AC220 V0.20 A45W95-100db4600-4800
MS-290DC12 V3.55 A45W95-100db4800-5200
MS-290DC24 V2.00 A45W95-100db4800-5200
MS-290AC110 V0.70 A75W100-105db5900-6200
MS-290AC220 V0.375 A80W100-105db5900-6200
MS-390DC12 V5.35 A65W100-105db4800-5200
MS-390DC24 V2.80 A68W100-105db4800-5200
MS-390AC110 V1.33 A145W110-115db7400-7600
MS-390AC220 V0.68 A150W110-115db7400-7600
MS-490AC110 V2.35 A250W110-115db8000-8300
MS-490AC220 V1.15 A250W110-115db8000-8300