สวิทช์รอก

สวิทช์รอก ผ่านแมกเนติก (Hoist Push Button Switches)

รุ่น
(Model)
Details ราคา
(฿)
COB-61สวิทช์รอก 2 ปุ่ม
COB-62สวิทช์รอก 4 ปุ่ม
COB-63สวิทช์รอก 6 ปุ่ม