ฟิชเทป-ฟิชเทป POM

ฟิชเทปหุ้ม (Fish Tape in Plastic Reel)

รุ่น
(Model)
Width Thickness Length
(ft.)
บรรจุ
กล่องละ
ราคา
(฿)
#0305A1/8” (3.2mm)1/16” (1.6mm)50 ft12
#0310A1/8” (3.2mm)1/16” (1.6mm)100 ft12
#0320A1/8” (3.2mm)1/16” (1.6mm)200 ft6
#0305E1/8” (3.2mm)0.04” (1mm)50 ft12
#0305AL1/8” (3.2mm)1/16” (1.6mm)50 ft12
#0310AL1/8” (3.2mm)1/16” (1.6mm)100 ft12
#0320AL1/8” (3.2mm)1/16” (1.6mm)200 ft6

ฟิชเทปเปลือย (Replacement Fish Tape)

รุ่น
(Model)
Width Thickness Length
(ft.)
บรรจุ
กล่องละ
ราคา
(฿)
#0305R1/8” (3.2mm)1/16” (1.6mm)50 ft12
#0310R1/8” (3.2mm)1/16” (1.6mm)100 ft12
#0320R1/8” (3.2mm)1/16” (1.6mm)200 ft6
#0305RL1/8” (3.2mm)1/16” (1.6mm)50 ft12
#0310RL1/8” (3.2mm)1/16” (1.6mm)100 ft12
#0320RL1/8” (3.2mm)1/16” (1.6mm)200 ft6

ฟิชเทปแบบมีวงล้อ (Fish Tape With A Wire Cage)

รุ่น
(Model)
Width Thickness Length
(ft.)
บรรจุ
กล่องละ
ราคา
(฿)
#03051/8” (3.2mm)1/16” (1.6mm)50 ft12
#03101/8” (3.2mm)1/16” (1.6mm)100 ft12
#03201/8” (3.2mm)1/16” (1.6mm)200 ft6
#0305L1/8” (3.2mm)1/16” (1.6mm)50 ft12
#0310L1/8” (3.2mm)1/16” (1.6mm)100 ft12
#0320L1/8” (3.2mm)1/16” (1.6mm)200 ft6

ฟิชเทปแบบ POM Ø 4.5mm (สีเหลือง)

รุ่น
(Model)
Diameter Length
(m.)
แรงดึง  
 (Tensile Strength)
บรรจุ
กล่องละ
ราคา(฿)
/ pcs
Safety Load Max. Load
#04154.5mm15m80 Kg 135 Kg60
#04304.5mm30m80 Kg 135 Kg30
#04504.5mm50m80 Kg 135 Kg20

ฟิชเทปแบบ Steel Wire Ø 5mm (สีขาว)

รุ่น
(Model)
Diameter Length
(m.)
แรงดึง  
 (Tensile Strength)
บรรจุ
กล่องละ
ราคา(฿)
/ pcs
Safety Load Max. Load
#55155mm15m250 Kg 400 Kg25
#55305mm30m250 Kg400 Kg15
#55505mm50m250 Kg400 Kg10
#5530T(+ท่อ) 5mm30m250 Kg400 Kg12
#5550T(+ท่อ) 5mm50m250 Kg400 Kg8

ฟิชเทปแบบ POM Ø 6mm (สีดำ)

รุ่น
(Model)
Diameter Length
(m.)
แรงดึง  
 (Tensile Strength)
บรรจุ
กล่องละ
ราคา(฿)
/ pcs
Safety Load Max. Load
#06156mm15m400 Kg650 Kg50
#06306mm30m400 Kg650 Kg30
#06506mm50m400 Kg650 Kg25
#0630T(+ท่อ) 6mm30m400 Kg650 Kg12
#0650T(+ท่อ) 6mm50m400 Kg650 Kg8

ฟิชเทปแบบ POM Ø 7mm (สีดำ-เหลือง)

รุ่น
(Model)
Diameter Length
(m.)
แรงดึง  
 (Tensile Strength)
บรรจุ
กล่องละ
ราคา(฿)
/ pcs
Safety Load Max. Load
#07157mm15m500 Kg 850 Kg50
#07307mm30m500 Kg850 Kg30
#07507mm50m500 Kg850 Kg8
#0730T(+ท่อ) 7mm30m500 Kg850 Kg12
#0750T(+ท่อ) 7mm50m500 Kg850 Kg8

ฟิชเทปแบบสปริง (Spring Steel Tape)

รุ่น
(Model)
Dia Length
(m)
บรรจุ
กล่องละ
ราคา
(฿)
#4415SL4mm15m20
#4430SL4mm30m20

ฟิชเทปแบบ NYLON Ø 3mm (สีขาว)

รุ่น
(Model)
Diameter Length
(m.)
แรงดึง
(Tensile Strength)
Safety Load
บรรจุ
กล่องละ
ราคา(฿)
/ pcs
#3310NL3mm10m150 Kg 20
#3315NL3mm15m150 Kg 20
#3320NL3mm20m150 Kg 20
#3325NL3mm25m150 Kg 20
#3330NL3mm30m150 Kg 20

ฟิชเทปแบบ NYLON Ø 4mm (สีแดง)

รุ่น
(Model)
Diameter Length
(m.)
แรงดึง
(Tensile Strength)
Safety Load
บรรจุ
กล่องละ
ราคา(฿)
/ pcs
#4310NL4mm10m200 Kg20
#4315NL4mm15m200 Kg 20
#4320NL4mm20m200 Kg 20
#4325NL4mm25m200 Kg 20
#4330NL4mm30m200 Kg 20

ฟิชเทปแบบ FISH STICK Ø 5mm (สีส้ม)

รุ่น
(Model)
Diameter Length
(m.)
Accessories บรรจุ
กล่องละ
ราคา(฿)
/ pcs
#5100F5mm1MX10S Ring Hook Extender 6