คีมย้ำ

คีมย้ำหางปลา ชนิดเปลี่ยน Die 3 แบบ

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Detial)
Weight
Kg.
Length
mm
ราคา
(฿)
FSA-03D-AInsulated Terminals/Non Insulated Terminals/Cord-end sleeve 0.75243
FSA-03D-BInsulated Terminals/Cord-end sleeve/Cord-end sleeve 0.75243
FSA-03D-CInsulated Terminals/Twin Cord-end sleeve/Twin Cord-end sleeve 0.75243
FSA-03D-DInsulated Terminals/Non Insulated Terminals/Non Insulated Terminals 0.75243
FSA-03D-ENon Insulated Terminals/Non Insulated Terminals/Twin Cord-end sleeve 0.75243
FSA-03D-FNon Insulated Terminals0.75243
FSA-03D-GInsulated Terminals/Non Insulated Terminals/Non Insulated Terminals0.75243
FSA-03D-HInsulated Terminals/Cord-end sleeve/Cord-end sleeve0.75243
FSA-03D-IInsulated TerminalsNon Insulated Terminals/Non Insulated Terminals0.75243