หัวดัดท่อ

หัวดัดท่อ (BIG BEN-Series)

รุ่น
(Model)
Size
EMT
Size
Rigid
บรรจุ
กล่องละ
ราคา
(฿)
9601/2” -2 ตัว
9613/4” 1/2”2 ตัว
9621”3/4”2 ตัว
9331 1/4”1”1 ตัว

หัวดัดท่อหนา

รุ่น
(Model)
Size
EMT
Size
Rigid
บรรจุ
กล่องละ
ราคา
(฿)
943-1 1/4” 2 ตัว
944-1 1/2”2 ตัว

หัวดัดท่อ รุ่นสั้น

รุ่น
(Model)
Size
EMT
Size
Rigid
บรรจุ
กล่องละ
ราคา
(฿)
820 -1/2”10 ตัว
821 -3/4”5 ตัว