กล่องอเนกประสงค์

กล่องใส่ของเอนกประสงค์ (Storage Box)

รุ่น
(Model)
Details ราคา
(฿)
Box-88 ใช้ใส่หางปลา น็อต หรือชิ้นส่วนอะไหล่ขนาดเล็ก(กล่อง 16ใบ/1Set)
Box-99 ใช้ใส่หางปลา น็อต หรือชิ้นส่วนอะไหล่ขนาดเล็ก(กล่อง 18ใบ/1Set)