ปืนดึงเคเบิ้ลไทร์

ปืนดึงเคเบิ้ลไทร์ (Tensioning & cut-off cable tie tools)

รุ่น
(Model)
For Cable Tie  
Width
For Cable Tie
Thickness
ราคา
(฿)
LY-519max. 9.0 mm.2.3 mm.
LY-600A2.4 - 4.8 mm1.6 mm.
LY-600Lmax. 13 mm.2.3 mm.
LY-600T2.2 - 4.8 mm.max. 1.6 mm.
LY-600F7.9 mm0.3 - 0.48 mm
LY-600Nmax. 7.9 mm.max. 0.3 mm.
LY-600M4.8 mm1.3 mm
LY-600P4.8 mm1.6 mm