ปั๊มไฮดรอลิก

ปั๊มไฮดรอลิก

รุ่น
(Model)
Operated
Type
Max.Pressure
Kg/Cm2
Output per
Stroke cc.
Reservoir
Capacity cc.
Weight
Kg.
Speeds
Down
Size (mm)
L x W x H
ราคา
ชุดละ
1st
Stage
2nd
Stage
1st
Stage
2nd
Stage
H-BHand20700132.87008Two600 x 150 x 150
F-CFoot20700132.870011Two474 x 174 x 192
HS-700Hand20700132.87008Two580 x 140 x 150
FS-700Foot20700132.870010Two474 x 150 x 150
PM-P1Battery20700132.87006.6Two355 x 260 x 160
PM-E03Electrical20700132.87006.6Two355 x 260 x 160