มัลติมิเตอร์

มัลติมิเตอร์

รุ่น
(Model)
รายละเอียด
(Details.)
ราคา
(฿)
YX-360TRF • Drop shockproof meter • Null (Zero center) meter ±5/+25 in DCV • High resistance up to 200M ohm with low voltage
YX-361TR• มีฟังก์ชั่นวัดขั้วแบบอัตโนมัติ (โดยใช้ NULL มิเตอร์) • มีย่านการวัดที่กว้างถึง 24 ย่าน • สามารถวัดความต่อเนื่องของวงจร ซึ่งแสดงผลโดยหลอด LED • มีย่านวัดสำหรับตรวจสอบแรงไฟแบตเตอรี่ 1.5V • มีฟิวส์และไดโอด ป้องกันความเสียหายของวงจรภายในเครื่อง • ขั้วเสียบและสายวัด หุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้า
#1109S• อ่านค่าได้ง่ายและเที่ยงตรงด้วยกระจกสะท้อนแสงบนสเกล • มีขั้ว OUTPUT เพื่อตัดแรงดันไฟกระแสตรงออก • อื่นๆ