พาเนลมิเตอร์แบบอนาล็อก

แอมป์มิเตอร์ รุ่นต่อตรง (Direct Ammeter)

รุ่น
(Model)
Measuring
Range
Power
Consumption
ราคา
(฿)
EA-190-100 A1.90 VA

แอมป์มิเตอร์ รุ่นใช้ CT (Ammeter For CT X 5A)

รุ่น
(Model)
Measuring
Range
ราคา
(฿)
EA-190-30/5A 0-300/5A 0-1500/5A
EA-190-50/5A 0-400/5A 0-1600/5A
EA-190-60/5A 0-500/5A 0-2000/5A
EA-190-100/5A 0-600/5A 0-2500/5A
EA-190-150/5A 0-800/5A 0-3000/5A
EA-190-200/5A 0-1000/5A 0-4000/5A
EA-190-250/5A 0-1200/5A 0-5000/5A

Kilowatt Meter 3P 4W 220 380V Unbalance Load

รุ่น
(Model)
Measuring Range for CT ราคา
(฿)
PA-390-20KW (30/5A) 0-300KW (500/5A)
PA-390-30KW (50/5A) 0-400KW (600/5A)
PA-390-40KW (60/5A) 0-500KW (800/5A)
PA-390-60KW (100/5A) 0-600KW (1000/5A)
PA-390-100KW (150/5A) 0-1MW (1500/5A)
PA-390-120KW (200/5A) 0-1.2MW (2000/5A)
PA-390-150KW (250/5A) 0-1.6MW (2500/5A)
PA-390-160KW (250/5A 0-2MW (3000/5A)
PA-390-200KW (300/5A) 0-2.5MW (4000/5A)
PA-390-250KW (400/5A) 0-3MW (5000/5A)