เต้ารับ

เต้ารับยางกลางทางกันน้ำ มีแคล้มรัด

รุ่น
(Model)
Details Rated
Current/Voltage
บรรจุ
กล่องละ
ราคา
(฿)
DH7512Eเต้ารับกลางทาง มีแคล้มรัด 2P 3W15A / 125V5 อัน
DH7523เต้ารับกลางทาง มีแคล้มรัด 3P 3W20A / 250V5 อัน
DH7523E เต้ารับกลางทาง มีแคล้มรัด 3P 4W20A / 250V5 อัน
DH7533เต้ารับกลางทาง มีแคล้มรัด 2P 3W30A / 250V1 อัน
DH7533Eเต้ารับกลางทาง มีแคล้มรัด 3P 4W30A / 250V1 อัน

เต้ารับฝัง

รุ่น
(Model)
Details Rated
Current/Voltage
บรรจุ
กล่องละ
ราคา
(฿)
DC2552Eเต้ารับฝัง 2P 3W15A / 125V5 อัน
DC2573Nเต้ารับฝัง 3P 3W20A / 250V5 อัน
DC2574N เต้ารับฝัง 3P 4W20A / 250V5 อัน
DC2693เต้ารับฝัง 2P 3W30A / 250V1 อัน
DC2694เต้ารับฝัง 3P 4W30A / 250V1 อัน

เต้ารับลอย

รุ่น
(Model)
Details Rated
Current/Voltage
บรรจุ
กล่องละ
ราคา
(฿)
DC2173เต้ารับลอย 2P 3W15A / 125V5 อัน
DC2183เต้ารับลอย 3P 3W20A / 250V5 อัน
DC2184เต้ารับลอย 3P 4W20A / 250V5 อัน
DC2193เต้ารับลอย 2P 3W30A / 250V1 อัน
DC2194เต้ารับลอย 3P 4W30A / 250V1 อัน