หลอดประหยัดไฟนีโอบอล

หลอดประหยัดไฟ นีโอบอล ชนิดเกลียว

รุ่น
(Model)
Details. บรรจุ
กล่องละ
ราคา(บาท)
/ หลอด
EFS8D/65ขนาด 8 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน20
EFS8L/27ขนาด 8 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน20
EFS14D/65ขนาด 14 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน20
EFS14L/27ขนาด 14 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน20
EFS18D/65ขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน20
EFS18L/27ขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน20
EFS22D/65ขนาด 22 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500เคลวิน20
EFS22L/27ขนาด 22 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน20
EFS28D/65ขนาด 28 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน20
EFS28L/27ขนาด 28 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน20

หลอดประหยัดไฟ นีโอบอล ทรงตะเกียบ

รุ่น
(Model)
Details. บรรจุ
กล่องละ
ราคา(บาท)
/ หลอด
EFD11D/65-E2Uขนาด 11 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน20
EFD11L/27-E2Uขนาด 11 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน20
EFD13D/65-E2Uขนาด 13 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน20
EFD13L/27-E2Uขนาด 13 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน20
EFD5D/65-Eขนาด 5 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน20
EFD5L/27-Eขนาด 5 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน20
EFD9D/65-E3Uขนาด 9 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน20
EFD9L/27-E3Uขนาด 9 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน20
EFD13D/65-E3Uขนาด 13 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน20
EFD13L/27-E3Uขนาด 13 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน20
EFD18D/65-E3Uขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน20
EFD18L/27-E3Uขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน20
EFD30D/65-E4Uขนาด 30 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน20
EFD30L/27-E4Uขนาด 30 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน20

หลอดประหยัดไฟ นีโอบอล ทรงลูกแพร์

รุ่น
(Model)
Details. บรรจุ
กล่องละ
ราคา(บาท)
/ หลอด
EFA7D/65-Eขนาด 7 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน10
EFA7L/27-Eขนาด 7 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน10
EFA9D/65-Eขนาด 9 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน10
EFA9L/27-Eขนาด 9 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน10
EFA13D/65-Eขนาด 13 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน10
EFA13L/27-Eขนาด 13 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน10

หลอดประหยัดไฟ นีโอบอล ทรงกลม

รุ่น
(Model)
Details. บรรจุ
กล่องละ
ราคา(บาท)
/ หลอด
EFG21D/65-Eขนาด 21 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน20
EFG21L/27-Eขนาด 21 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน20