หลอดไฟนิโอ สลิมหลอดฟลูออเรสเซนต์

หลอดไฟ โตชิบา T5 Neo Slim

รุ่น
(Model)
Details. บรรจุ
กล่องละ
ราคา(บาท)
/ หลอด
FL14W/T5/EX-Dขนาด 14 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน30
FL14W/T5/EX-Wขนาด 14 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4100 เคลวิน30
FL14W/T5/EX-WWขนาด 14 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน30
FL24W/T5/EX-Dขนาด 24 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน30
FL24W/T5/EX-Wขนาด 24 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4100 เคลวิน30
FL24W/T5/EX-WWขนาด 24 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน30
FL28W/T5/EX-Dขนาด 28 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน30
FL28W/T5/EX-Wขนาด 28 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4100 เคลวิน30
FL28W/T5/EX-WWขนาด 28 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน30
FL54W/T5/EX-Dขนาด 54 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน30
FL54W/T5/EX-Wขนาด 54 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4100 เคลวิน30
FL54W/T5/EX-WWขนาด 54 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน30

หลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาดเล็ก

รุ่น
(Model)
Details. บรรจุ
กล่องละ
ราคา(บาท)
/ หลอด
FL4 Dขนาด 4 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน100
FL4 Wขนาด 4 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4200 เคลวิน100
FL4 WWขนาด 4 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน100
FL6 Dขนาด 6 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน100
FL6 Wขนาด 6 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4200 เคลวิน100
FL6 WWขนาด 6 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน100
FL8 Dขนาด 8 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน100
FL8 Wขนาด 8 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4200 เคลวิน100
FL8 WWขนาด 8 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน100
FL10 Wขนาด 10 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4200 เคลวิน25
FL10 WWขนาด 10 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน25
FL15 Dขนาด 15 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน25
FL15 Wขนาด 15 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4200 เคลวิน25
FL15 WWขนาด 15 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน25

หลอดฆ่าเชื้อโรค

รุ่น
(Model)
Details. บรรจุ
กล่องละ
ราคา(บาท)
/ หลอด
GL10ขนาด 10 วัตต์ ความยาว 330 มม. กระแส 0.230 แอมแปร์20
GL15ขนาด 15 วัตต์ ความยาว 436 มม. กระแส 0.300 แอมแปร์20
GL30ขนาด 30 วัตต์ ความยาว 893 มม. กระแส 0.355 แอมแปร์20

หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นเอ็กซ์ตร้า

รุ่น
(Model)
Details. บรรจุ
กล่องละ
ราคา(บาท)
/ หลอด
FL18W/T8/EX-Dขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน30
FL18W/T8/EX-Wขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4000 เคลวิน30
FL18W/T8/EX-WWขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน30
FL36W/T8/EX-Dขนาด 36 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน30
FL36W/T8/EX-Wขนาด 36 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4000 เคลวิน30
FL36W/T8/EX-WWขนาด 36 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน30

หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นมาตรฐาน

รุ่น
(Model)
Details. บรรจุ
กล่องละ
ราคา(บาท)
/ หลอด
FL18W/T8/Dขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน30
FL18W/T8/Wขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4200 เคลวิน30
FL18W/T8/WWขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน30
FL36W/T8/Dขนาด 36 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน30
FL36W/T8/Wขนาด 36 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4200 เคลวิน30
FL36W/T8/WWขนาด 36 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน30

หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นมาตรฐาน ชุดสังฆทาน

รุ่น
(Model)
Details. บรรจุ
กล่องละ
ราคา(บาท)
/ หลอด
FL18W/T8/D-3Mขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน3
FL18W/T8/D-5Mขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน5
FL18W/T8/D-9Mขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน9
FL36W/T8/D-9Mขนาด 36 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน9

หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่น FHF และขนาด 30 วัตต์

รุ่น
(Model)
Details. บรรจุ
กล่องละ
ราคา(บาท)
/ หลอด
FHF 17Dขนาด 17 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน25
FHF 17EX-Dขนาด 17 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน25
FHF 32Dขนาด 32 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน25
FHF 32CWขนาด 32 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4200 เคลวิน25
FHF 32WWขนาด 32 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน25
FHF 32EX-Dขนาด 32 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน25
FHF 32EX-CWขนาด 32 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4200 เคลวิน25
FHF 32EX-WWขนาด 32 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน25
FL30T8Dขนาด 30 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน25
FL30T8Wขนาด 30 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4200 เคลวิน25
FL30T8WWขนาด 30 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน25

หลอดฟลูออเรสเซนต์ รุ่นซุเปอร์เดย์ไลท์

รุ่น
(Model)
Details. บรรจุ
กล่องละ
ราคา(บาท)
/ หลอด
FL20T8 EX-12K/18ขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี ซูปเปอร์เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 12000 เคลวิน25
FL40T8 EX-12K/36ขนาด 36 วัตต์ ประเภทสี ซูปเปอร์เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 12000 เคลวิน25
FL18T8 12K/18ขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี ซูปเปอร์เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 12000 เคลวิน25
FL36T8 12K/36ขนาด 36 วัตต์ ประเภทสี ซูปเปอร์เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 12000 เคลวิน25

หลอด อควาเรี่ยม

รุ่น
(Model)
Details. บรรจุ
กล่องละ
ราคา(บาท)
/ หลอด
FL20T8BRF/18ขนาด 18 วัตต์ ค่าความสว่าง 420 ลูเมน ความยาว 588.7 มม.25
FL30T8BRFขนาด 30 วัตต์ ค่าความสว่าง 750 ลูเมน ความยาว 893.6 มม.25
FL40T8BRF/36ขนาด 36 วัตต์ ค่าความสว่าง 1010 ลูเมน ความยาว 1198.0 มม.25

หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 10 วัตต

รุ่น
(Model)
Details. บรรจุ
กล่องละ
ราคา(บาท)
/ หลอด
FL10W/T8/Dขนาด 10 วัตต์ ค่าความสว่าง 420 ลูเมน ความยาว 330.0 มม.30

หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบล็คไลท์ขาว หลอดกันแมลง

รุ่น
(Model)
Details. บรรจุ
กล่องละ
ราคา(บาท)
/ หลอด
FL20T8BL/18ขนาด 18 วัตต์ อุณหภูมิสี แบล็คไลท์แสงขาว เคลวิน ความยาว 588.7 มม.30
FL40T8BL/36ขนาด 36 วัตต์ อุณหภูมิสี แบล็คไลท์แสงขาว เคลวิน ความยาว 1198.0 มม.30
FL18W/T8/EX-D-MSขนาด 18 วัตต์ อุณหภูมิสี เดย์ไลท์ เคลวิน ความยาว 588.7 มม.30
FL36W/T8/EX-D-MSขนาด 36 วัตต์ อุณหภูมิสี เดย์ไลท์ เคลวิน ความยาว 1198.0 มม.30

หลอดฟลูออเรสเซนต์สี สีน้ำเงินเข้ม

รุ่น
(Model)
Details. บรรจุ
กล่องละ
ราคา(บาท)
/ หลอด
FL18W/T8/DYขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี สีเหลืองเข้ม 30
FL18W/T8/DRขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี สีแดงเข้ม 30
FL18W/T8/Bขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี สีน้ำเงิน 30
FL18W/T8/REขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี สีแดง 30
FL18W/T8/Yขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี สีเหลือง 30
FL18W/T8/Gขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี สีเขียว 30
FL36W/T8/DYขนาด 36 วัตต์ ประเภทสี สีเหลืองเข้ม 30
FL36W/T8/DRขนาด 36 วัตต์ ประเภทสี สีแดงเข้ม 30
FL36W/T8/Bขนาด 36 วัตต์ ประเภทสี สีน้ำเงิน30
FL36W/T8/REขนาด 36 วัตต์ ประเภทสี สีแดง 30
FL36W/T8/Yขนาด 36 วัตต์ ประเภทสี สีเหลือง 30
FL36W/T8/Gขนาด 36 วัตต์ ประเภทสี สีเขียว 30
FL18W/T8/DBขนาด 18 วัตต์ ประเภทสี น้ำเงินเข้ม 30

หลอดฟลูออเรสเซนต์กลม

รุ่น
(Model)
Details. บรรจุ
กล่องละ
ราคา(บาท)
/ หลอด
FCL 22 EX-D/21ขนาด 22 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน30
FCL 30 EX-D/28ขนาด 30 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน20
FCL 32 EX-D/30ขนาด 32 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน20
FCL 32D/30ขนาด 32 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน20
FCL 32W/30ขนาด 32 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4200 เคลวิน20
FCL 32WW/30ขนาด 32 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน20
FCL 22D/21ขนาด 22 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ แสงขาวสว่าง อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน30
FCL 40D/38ขนาด 40 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ แสงขาวสว่าง อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน10

ชุด ออล อิน วัน ฟลูออเรสเซนต์กลม

รุ่น
(Model)
Details. บรรจุ
กล่องละ
ราคา(บาท)
/ หลอด
FCL 32D/30ขนาด 32 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ (มีบัลลาสต์#BL32+ สตาร์ทเตอร์#FG-UP) 10