หลอด LED

หลอด LED PS

รุ่น
(Model)
Details. บรรจุ
กล่องละ
ราคา(บาท)
/ หลอด
LDAC0730E7Asขนาด 7.0 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน6
LDAC0763E7ASขนาด 7.0 วัตต์ ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6300 เคลวิน6
LEL-AW6L-E27-2/THขนาด 5.5 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน6
LEL-AW6W-E27-2/THขนาด 5.5 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4000 เคลวิน6

หลอด LED MR16

รุ่น
(Model)
Details. ราคา(บาท)
/ หลอด
LDRA0530MU5EUขนาด 4.5 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน
LDRA0727NU5ASDขนาด 6.7 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน
LDRA0727MU5ASDขนาด 6.7 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน มุมแสง 25 องศา
LDRA0730NU5ASDขนาด 6.7 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน มุมแสง 10 องศา
LDRA0730MU5ASDขนาด 6.7 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน มุมแสง 25 องศา
LDRA0730WU5ASDขนาด 6.7 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน มุมแสง 35 องศา
LDRA0740MU5ASDขนาด 6.7 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4000 เคลวิน มุมแสง 10 องศา
LDRA0740MU5ASDขนาด 6.7 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4000 เคลวิน มุมแสง 25 องศา
LDRA0740WU5ASDขนาด 6.7 วัตต์ ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4000 เคลวิน มุมแสง 35 องศา
LDRA0727WU5ASDขนาด 6.7 วัตต์ ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน มุมแสง 35 องศา

หลอด LED ชนิด (พาร์20&พาร์30&พาร์38)

รุ่น
(Model)
Details. ราคา(บาท)
/ หลอด
LDRC0927WE7ASDขนาด 9 วัตต์ ชนิด PAR20 ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน มุมแสง 25 องศา
LDRC0927WE7ASDขนาด 9 วัตต์ ชนิด PAR20 ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน มุมแสง 40 องศา
LDRC0940WE7ASDขนาด 9 วัตต์ ชนิด PAR20 ประเภทสี คูลไวท์ อุณหภูมิสี 4000 เคลวิน มุมแสง 40 องศา
LDRC1627ME7ASDขนาด 16.3 วัตต์ ชนิด PAR30 ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 3700 เคลวิน มุมแสง 40 องศา
LDRC1627WE7ASDขนาด 16.3 วัตต์ ชนิด PAR30 ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน มุมแสง 35องศา
LDRC1665ME7ASDขนาด 16.3 วัตต์ ชนิด PAR30 ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน มุมแสง 25 องศา
LDRC1665WE7ASDขนาด 16.3 วัตต์ ชนิด PAR30 ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน มุมแสง 35 องศา
LDRC2027ME7ASDWขนาด 20.3 วัตต์ ชนิด PAR38 ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน มุมแสง 25 องศา
LDRC2027WE7ASDWขนาด 20.3 วัตต์ ชนิด PAR38 ประเภทสี วอร์มไวท์ อุณหภูมิสี 2700 เคลวิน มุมแสง 35 องศา
LDRC2065ME7ASDWขนาด 20.3 วัตต์ ชนิด PAR38 ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน มุมแสง 25 องศา
LDRC2065WE7ASDWขนาด 20.3 วัตต์ ชนิด PAR38 ประเภทสี เดย์ไลท์ อุณหภูมิสี 6500 เคลวิน มุมแสง 35 องศา