สตาร์ทเตอร์

สตาร์ทเตอร์

รุ่น
(Model)
ขนาด
แรงดันไฟ
หลอดฟลูออเรสเซนต์

บรรจุ
กล่องละ

ราคา(฿)
/ ชิ้น
ชนิดหลอด ขนาด(วัตต์)
FG-UP220VT54681325
FG-UP220VT81015183625
FG-UP220VT91938--25
FG-UP220VT102040--25
FG-UP220VT122040--25
FG-UP220V หลอดกลม2230324025