บาลาสต์ ชนิดโลว์ลอส

บัลลาสต์ ชนิดธรรมดา

รุ่น
(Model)
Details. บรรจุ
กล่องละ
(ชิ้น)
ราคา/ชิ้น
(บาท)
LP11ชนิดหลอดที่ใช้คู่กับบัลลาสต์ FPL-G 7W กระแส 0.175 แอมแปร์20
LP11ชนิดหลอดที่ใช้คู่กับบัลลาสต์ FPL-G 9W กระแส 0.170 แอมแปร์20
LP11ชนิดหลอดที่ใช้คู่กับบัลลาสต์ FPL-G 11W กระแส 0.160 แอมแปร์20
LP13ชนิดหลอดที่ใช้คู่กับบัลลาสต์ FL13W กระแส 0.165 แอมแปร์20
BL18ชนิดหลอดที่ใช้คู่กับบัลลาสต์ FL18W กระแส 0.370 แอมแปร์20
BL18ชนิดหลอดที่ใช้คู่กับบัลลาสต์ FL20W กระแส 0.370 แอมแปร์20
BL32ชนิดหลอดที่ใช้คู่กับบัลลาสต์ FCL32W กระแส 0.450 แอมแปร์20
BL36ชนิดหลอดที่ใช้คู่กับบัลลาสต์ FL36W กระแส 0.430 แอมแปร์20
BL36ชนิดหลอดที่ใช้คู่กับบัลลาสต์ FL40W กระแส 0.430 แอมแปร์20

บัลลาสต์ ชนิด โลว์ลอส

รุ่น
(Model)
Details. บรรจุ
กล่องละ
(ชิ้น)
ราคา(บาท)
/ ชิ้น
20 BLLชนิดหลอดที่ใช้คู่กับบัลลาสต์ FL18W กระแส 0.370 แอมแปร์20
20 BLLชนิดหลอดที่ใช้คู่กับบัลลาสต์ FL20W กระแส 0.370 แอมแปร์20
40 BLLชนิดหลอดที่ใช้คู่กับบัลลาสต์ FL36W กระแส 0.430 แอมแปร์20
40 BLLชนิดหลอดที่ใช้คู่กับบัลลาสต์ FL40W กระแส 0.430 แอมแปร์20

บาลาสต์หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (PLC Ballast)

รุ่น
(Model)
แรงดันไฟฟ้า
Voltage
กระแสไฟฟ้า
Current
แรงดันไฟฟ้า
Volt / Hz
ค่าคอม
เพนเซชั่น
น้ำหนัก
Weight(Kg.)
ราคา
(฿)
PLC 18180.22 A220/502.50.25

บาลาสต์สำหรับหลอดคอมแพค (PLC Ballast)

รุ่น
(Model)
แรงดันไฟฟ้า
Voltage
กระแสไฟฟ้า
Current
แรงดันไฟฟ้า
Volt / Hz
ค่าคอม
เพนเซชั่น
น้ำหนัก
Weight(Kg.)
ราคา
(฿)
EC 9 OP7-11W0.17 A220/502.50.25
EC 13 OP13W0.17 A220/502.50.25
EC 18H OP 18W0.22 A220/502.50.25