สวิทช์แสงแดด

สวิทช์แสงแดดรุ่นปลั๊กอิน (Locking Type Photocontrol Switch)

รุ่น
(Model)
Rated
VA
Rated
Voltage
ระดับแสงเปิด
Turn-on
ระดับแสงปิด
Turn-off
ราคา
(฿)
#68901800105-285 Vac10-20LX30-60LX

ซ็อคเก็ตสวิทช์แสงแดด (Locking Type Receptacle)

รุ่น
(Model)
Rated
Voltage
Rated
Current
ราคา
(฿)
S6890120-600V15A at 120 Vac
S6890120-600V10A at 240 Vac

สวิทช์แสงแดด (Photo Electric Control Switches)

รุ่น
(Model)
Rated
Current
Rated
Voltage
ระดับแสงเปิด
Turn-on
ระดับแสงปิด
Turn-off
ราคา
(฿)
ASO-22033A220V31.5 LX125 LX
ASO-22066A220V31.5 LX125 LX
ASO-22010 10A220V31.5 LX125 LX
ASO-22015 15A220V31.5 LX125 LX
ASO-22020 20A220V31.5 LX125 LX

สวิทช์แสงแดด MIRUKA (Photo Electric Control Switche)

รุ่น
(Model)
Rated
Current
Rated
Voltage
ระดับแสงเปิด
Turn-on
ระดับแสงปิด
Turn-off
ราคา
(฿)
CA-220033A220V31.5 LX125 LX

สวิทช์เดินหน้า-ถอยหลัง QS5 Seriess

รุ่น
(Model)
Rated
Current
Details ขนาดพิกัด
Capacity
KW 500V
ราคา
(฿)
QS5-15N15Aฝาอลูมิเนียม4
QS5-30N30Aฝาอลูมิเนียม7.5