โคมไฟฝังฝาสถานีบริการน้ำมัน

LP-103 โคมไฟฝังฝ้าสถานีบริการน้ำมัน

รุ่น
(Model)
รายละเอียด ขั้ว
(Base)
ราคาชุด
 (฿)
LP-931/MH400เมทัลฮาไลด์ 400 WE40
LP-931โคมเปล่าE40
LP-931/MH250เมทัลฮาไลด์ 250 W E40