โคมไฮเบย์

โคมไฮเบย์ (High Bay Fitting)

รุ่น
(Model)
ติดตั้งที่
ความสูง
Protection Lamp
Holder
รายละเอียด ราคาชุด
(฿)
LP-700> 6 ม.IP20E40โคมเปล่า
LP-700/MV250> 6 ม.IP20E40แสงจันทร์ 250W
LP-700/MV400> 6 ม.IP20E40เแสงจันทร์ 400W
LP-700/MH250> 6 ม.IP20E40เมทัลฮาไลด์ 250W
LP-700/MH400> 6 ม.IP20E40เมทัลฮาไลด์ 400W
LP-700/SD250> 6 ม.IP20E40โซเดียม 250W
LP-700/SD400> 6 ม.IP20E40โซเดียม 400W
LP-966> 6 ม.IP20E40โคมเปล่า
LP-966/MV250> 6 ม.IP20E40แสงจันทร์ 250W
LP-966/MV400> 6 ม.IP20E40เแสงจันทร์ 400W
LP-966/MH250> 6 ม.IP20E40เมทัลฮาไลด์ 250W
LP-966/MH400> 6 ม.IP20E40เมทัลฮาไลด์ 400W
LP-966/SD250> 6 ม.IP20E40โซเดียม 250W
LP-966/SD400> 6 ม.IP20E40โซเดียม 400W
LP-900A> 6 ม.IP20E40โคมเปล่า
LP900A/MV250> 6 ม.IP20E40แสงจันทร์ 250W
LP-900A/MV400> 6 ม.IP20E40เแสงจันทร์ 400W
LP-900A/MH250> 6 ม.IP20E40เมทัลฮาไลด์ 250W
LP-900A/MH400> 6 ม.IP20E40เมทัลฮาไลด์ 400W
LP-900A/SD250> 6 ม.IP20E40โซเดียม 250W
LP-900A/SD400> 6 ม.IP20E40โซเดียม 400W
LP-900B> 6 ม.IP20E40โคมเปล่า
LP-900B/MV250> 6 ม.IP20E40แสงจันทร์ 250W
LP-900B/MV400> 6 ม.IP20E40เแสงจันทร์ 400W
LP-900B/MH250> 6 ม.IP20E40เมทัลฮาไลด์ 250W
LP-900B/MH400> 6 ม.IP20E40เมทัลฮาไลด์ 400W
LP-900B/SD250> 6 ม.IP20E40โซเดียม 250W
LP-900B/SD400> 6 ม.IP20E40โซเดียม 400W